Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top
a
  /  Vastuvõtt   /  Uute õpilaste vastuvõtt 2023/24. õppeaastaks

Uute õpilaste vastuvõtt 2023/24. õppeaastaks

Kooli astumise soovi korral tuleb esmalt täita eelregistreerimisankeet.

Vastuvõtt 1. klassi

1. klassi registreeritud lapsed kutsutakse veebruaris-märtsis-aprillis koos perega kooli vastuvõtuvestlusele, mille käigus tutvutakse eraldi vanematega ja lapsega ning hinnatakse lapse kooliküpsust.

Põhikoolist

Vastuvõtt 10. klassi

Gümnaasiumi tutvumisharjutused  toimuvad

  • neljapäeval, 16. märtsil kl 15-18 waldorfkoolide õpilastele;
  • reedel, 17. märtsil kl 15-18 teiste koolide õpilastele.

Kandidaatidel tuleb valmis olla

  • eesti keeles näitama oma analüüsi-, mõtlemis- ja arutlemisoskust;
  • inglise keeles suuliselt ning kirjalikult ennast iseloomustama;
  • lahendama loogilist mõtlemist ja põhikoolis omandatud matemaatika alaseid teadmisi nõudvaid ülesandeid;
  • ennast kunstiliste vahenditega iseloomustama-väljendama.

Registreerunud kandidaatidele saadetakse täpsem info e-posti teel.

Tutvumisharjutuste tulemuste põhjal antakse II vooru pääsenud noortele teada, millal toimub nendega vestlus ja millised dokumendid tuleb eelnevalt esitada. Vajadusel kutsutakse eraldi vestlusele ka vanemad.

2.-8. ja 11. klassi toimub vastuvõtt neis klassides vabade kohtade olemasolul, esitatud dokumentide ja vastuvõtuvestluse järel tehtud otsuse alusel.

Õpilased osalevad ka proovipäevadel, õppides ja tegutsedes koos võimalike tulevaste klassikaaslastega ning tutvudes õpetajatega.

Lõpuklassidesse võetakse õpilasi erandkorras. Oma soovist lõpuklassiga liituda palume teada anda täites eelregistreerimisankeedi.

Täiendav info:
Merle Paat
merle.paat@waldorf.ee