Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top
a

Sotsiaalpedagoog-perenõustaja

  /    /  Sotsiaalpedagoog-perenõustaja

Mõnikord on lapsel mure, väike või suur, mille tõttu väheneb koolis käimise soov ja rõõm, kannatab  tervis, õppetöö ja suhted kaaslastega.
Mõnikord on mure lapse vanemal või mõnel teisel pereliikmel, kuid see mõjutab ka last.
Mõnikord on mure õpetajal – kas seoses mõne õpilase toimetuleku või isikliku elu küsimusega.

Elus tuleb ette igasuguseid olukordi, millest mõned on oodatud ja teised jällegi mitte, mõni toob kaasa rõõmu, mõni teadmatust ja muret. Keerulised olukorrad võivad kaasneda muutustega pere- või tööelus, arenguliste väljakutsete, ootamatute elusündmustega. Mõnikord on kõik pealtnäha justkui korras, kuid siiski kriibib midagi hinge.

Oma murega ei pea jääma üksi. Sageli piisab sellest, kui keegi sind lihtsalt ära kuulab ja koos mõteldakse, mida siis edasi teha või kui keegi on abiks otsustamisel. Ka pikka aega kestnud mure lahendamisega tasub algust teha.

Lapse igapäevane koolis toimetulek ja ettetulevate raskuste lahendamine on kergem ja sujuvam, kui last ümbritsevad täiskasvanud leiavad tuge ja mõistmist. Elades täiskasvanuna lapsele ette, kuidas raskeid olukordi väikseid samme astudes lahendada saab, anname lapsele ellu kaasa hindamatu pagasi kogemusena, et hetkel läbielatavast raskusest on olemas tee välja.

Oma töös lähtun arusaamast, et perekond ja lähedased inimesed on üks süsteem. Neid seovad kõige tugevamad sidemed, mistõttu nad mõjutavad üksteist oluliselt nii lapse kui ka täiskasvanuna. Seepärast saan last parimal viisil aidata toetades kogu peresüsteemi. Lapsele on  jällegi parim tugi enesekindlamalt ja rahulikumalt tegutsev lapsevanem.

Kooli poolt lisandub lapsega kokku puutuvatele täiskasvanutele veel õpetaja, kes oma tegevusega mõjutab kõiki klassi lapsi. Aeg-ajalt tekib ikka mõne lapse toetamise osas küsimusi, mis vajavad  korraks maha istumist ja eraldi arutamist – kuidas last kooliga seotud tegevustes parimal viisil abistada. Samuti võib õpetajal isikliku eluga seoses toetust ja kuulamist vaja olla. Õpetaja mure mõjutab ju kogu klassi õpilasi.

Tule, räägime ja mõtleme koos! Kõik meie vestlusel räägitu jääb meie vahele. Koos saame otsustada, mida olukorra lahendamiseks edasi teha.

Olen omandanud 2012.a psühholoogia bakalaureuse kraadi ja seejärel erinevaid aineid magistriõppekavast. Lisaks olen läbinud lahenduskeskse lühiteraapia ja kognitiiv-käitumusliku teraapia algkursuse ning alates 2012.a sügisest õpin süsteemse perekonnapsühhoteraapia pädevuskursusel.

Kairi Järvik-Elvisto
kairi.jarvik-elvisto@waldorf.ee
tel 526 9117