Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top
a

waldorfpedagoogika Tag

  /  Posts tagged "waldorfpedagoogika"

Tallinna Vaba Waldorkool kutsub laupäeval, 5. märtsil kella 12-15 peresid koos lastega tutvuma kooli algkooli osaga. Tulge ja saage osa ühest waldorftunnist, kogukonnakohvikust ja vestlusringist. 12.00 kogunemine ja tervitus. 12.10 waldorftund vanematele ja lastele. 13.00 avatakse kogukonnakohvik. 13.15 loeng-vestlusring vanematele “Müüdid ja tegelikkus kaasaegses waldorfhariduses ehk mis juhtub, kui kool sarnaneb kaasaegsele munatööstusele” kohvikus. Samal ajal lastele loovust ja rõõmu pakkuvad tegevused õpetajate juhendamisel. 14.00-15.00 ringkäik klassides. Õpetajate kõnetunnid. Koolirõõm, lapse arengust lähtuv metoodika, õppijakeskne lähenemine, ainetevaheline lõiming ei ole meie jaoks ainult read kooli tutvustusel ega arengukavas, vaid aastaid praktikat ning meil on kogemus, kuidas laps