Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top
a

waldorfgümnaasium Tag

  /  Posts tagged "waldorfgümnaasium"

[caption id="attachment_5441" align="alignnone" width="300"] Hetk 12. klassi etenduse "Küllap vist Faust!" loomisprotsessist. Foto: 12. klass[/caption] Tutvustame gümnaasiumi õppekorraldust, õpitavaid aineid ja õpetajaid ning räägime sisseastumisharjutustest. Gümnaasiumisse soovijatega kohtuvad 11. klassi õpilased, tulevaste gümnasistide vanematega vestlevad õpetajad. Väikese muusikalise tervitusega astub üles TVW segakool õpetaja Ka Bo Chani juhatusel.

Järgnevad kaks dialoogi toimusid mõneminutilise vahega ühel möödunud suveõhtu seltskondlikul üritusel, kus minu esimeseks vestluspartneriks oli rõõmsameelne 30ndates isa, kes mõtles oma lasteaias käiva poja tulevasele kooliminekule ja teiseks 20ndates kohe välismaale tööle suunduv noormees. Ma olen kuulnud, et teil seal waldorfis rohkem lauldakse ja heegeldatakse. - Jah, ja mitte ainult, vaid ka maalitakse, tehakse skulptuure, näidendeid, matkatakse kuni keskkooli lõpuni. Samas on meil kõik akadeemilist mõtlemist vajavad ained nagu kõigis koolides. Te pole erivajadustega õpilastele? - Meil on gümnaasium, kus saadakse riiklik keskharidust tõendav tunnistus ja minnakse edukalt edasi kõrgkooli.