Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top
a

waldorfgümnaasium Tag

  /  Posts tagged "waldorfgümnaasium"

Kooli astumise soovi korral tuleb esmalt täita eelregistreerimisankeet. Eelregistreerimisankeedi täidavad ka praegu TVW põhikooli lõpuklassis õppivate noorte pered. Eelregistreerimine Gümnaasiumi tutvumisharjutused  toimuvad neljapäeval, 14. märtsil waldorfkoolide õpilastele; reedel, 15. märtsil teiste koolide õpilastele. Kandidaatidel tuleb valmis olla eesti keeles näitama oma analüüsi-, mõtlemis- ja arutlemisoskust; inglise keeles suuliselt ning kirjalikult ennast iseloomustama; lahendama loogilist mõtlemist ja põhikoolis omandatud matemaatika alaseid teadmisi nõudvaid ülesandeid; ennast kunstiliste vahenditega iseloomustama-väljendama. Registreerunud kandidaatidele saadetakse täpsem info e-posti teel. Tutvumisharjutuste tulemuste põhjal antakse II vooru pääsenud noortele teada, millal toimub nendega vestlus ja millised dokumendid tuleb eelnevalt esitada. Vajadusel kutsutakse eraldi vestlusele ka vanemad. 2.-8. klassi toimub

Kus lõpeb autor ja kust algab tegelane, mis on kuri ja mis on hea?Mis lahutab reaalsust fantaasiast ja mis on inimhinge saatus? XII klassi draamaepohhi lõputöö etendused toimuvad sellel aastal Tallinna Rahvaülikooli Vanalinna maja saalis (Vene tn 6, 3. korrus) neljapäeval, 19.10  kell 12.00 (õpilastele) ja 19.00, reedel, 20.10 kell 13.00 (õpilastele) ja 19.00. Kuna saal mahutab umbes 40 inimest, palume õhtustele etendustele tulijatel end aegsasti kirja panna!  NB! Kohtade arv on piiratud! Noorte loodud näidendi "Foethe "Gaust"" alustekstiks on Johann Wolfgang von Goethe “Faust”, millele on asjaosaliste sõnul omalt poolt lisatud põnevaid tõlgendusi, head

Järgnevad kaks dialoogi toimusid mõneminutilise vahega ühel möödunud suveõhtu seltskondlikul üritusel, kus minu esimeseks vestluspartneriks oli rõõmsameelne 30ndates isa, kes mõtles oma lasteaias käiva poja tulevasele kooliminekule ja teiseks 20ndates kohe välismaale tööle suunduv noormees. Ma olen kuulnud, et teil seal waldorfis rohkem lauldakse ja heegeldatakse. - Jah, ja mitte ainult, vaid ka maalitakse, tehakse skulptuure, näidendeid, matkatakse kuni keskkooli lõpuni. Samas on meil kõik akadeemilist mõtlemist vajavad ained nagu kõigis koolides. Te pole erivajadustega õpilastele? - Meil on gümnaasium, kus saadakse riiklik keskharidust tõendav tunnistus ja minnakse edukalt edasi kõrgkooli.