Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top
a

Keskkonnaharidus Tag

  /  Posts tagged "Keskkonnaharidus"

Toomas Trapido Maailma parima küla projekti eesmärk on luua tervikliku kavandamise kogemus nö maailma parima küla loomise näol. Projekti käigus loovad õpilastegrupid (3-5 liiget) tervikliku asumi, mis nende jaoks on maailma parim küla. Nad teevad küla kavandi, maketi, tekstilise kirjelduse, eelarve ja arvutiesitluse. Epohh lõpeb külade elava esitlusega. Küla loomine mõeldakse läbi ökoloogilisest, majanduslikust, sotsiaalsest ja maailmavaatelisest aspektist. Projekt viiakse läbi 80-tunnise integreeritud epohhina, mis sisaldab: küla füüsilist aspekti – planeerimist, hooneid, taristut, energiatootmist, veekäitlust jne; majanduslikku aspekti, sh projekti eelarve koostamist; sotsiaalset aspekti - kuidas toimub küla juhtimine, millised on igapäevaelu reeglid; maailmavaatelist aspekti –