Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top
a

Visioon, missioon, põhiväärtused

  /    /  Visioon, missioon, põhiväärtused

Meie seltsi visiooniks on

vaba inimene

Vaba inimene võtab vastutuse oma elu eest – hoolitseb enda tasakaalustatud arengu eest, hoolib oma kogukonnast ja loodusest, on avatud uutele ideedele ja inimestele ning teeb koostööd.

Meie seltsi missiooniks on

vaba inimese kujunemise toetamiseks sobiliku sotsiaalse ja füüsilise keskkonna loomine.

Waldorfkool toetab tervikliku ja vaba inimese igakülgset arenemist.

Meie seltsi põhiväärtusteks on

tasakaalustatud areng

kogukondlikkus

avatus

vastutus

Visiooni, missiooni ja põhiväärtuste väljatöötamine toimus MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa projekti „Selge sõnum tagab mõistetavuse – Tallinna waldorfkogukonna avamine üldsusele“ raames. Projekti rahastas regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).