Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top
a

Seltsi juhatus

  /    /  Seltsi juhatus

MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa kõrgeim juhtorgan on seltsi liikmete üldkoosolek, mis koguneb vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas. Seltsil on 2021 seisuga 66 liiget.

Seltsi igapäevast tegevust juhib juhatus.

Juhatusse kuuluvad:

  1. Rein Leipalu (esimees)
  2. Titus Paldrok
  3. Kristina Šanin
  4. Sten Kaldma
  5. Arvi Reitalu.

Juhatuse volitused kestavad kuni 31.01.2024.