Top
a

Tuulemaa selts

  /  Tuulemaa selts

Haridus- ja kultuuriselts Tuulemaa

MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa on vabatahtlikkuse alusel tegutsev ühendus, mille tegevuse eesmärk on elukestva õpikeskkonna loomine inimeste arenguks sotsiaalse, kultuurilise ja haridusliku tegevuse kaudu. Peamine ülesanne on innustada ja julgustada inimesi ning pakkuda neile sotsiaalset tuge omaenda elu ja ümbritseva maailma mõtestamiseks.

Meie selts järgib vabaühenduste eetikakoodeksit.

Seltsi tegevuste sihtrühm jaguneb kaheks. Üldhariduslike protsesside sihtrühmaks on seltsi liikmed ja üldharidusele lisaks pakutavate huvi- ja täiskasvanuhariduse sihtrühmaks on laiem avalikkus. Mõlema sihtgrupi puhul on tegevuseesmärgiks luua kõigile õpilastele võrdväärsed võimalused ja tingimused võimete- ja huvidekohase ning kvaliteetse õppeprotsessi läbimiseks, mis võimaldab jätkata õpinguid ja elus väärikalt toime tulla.

Seni on selts oma tegevustes keskendunud hariduskogukonna kujunemiseks eelduste loomisele. Selleks loodi esmalt (1996) waldorfpedagoogikale tuginev lasteaed ja hiljem (2001) lisandus lasteaiale waldorfkool. Aastate jooksul on püsivat asukohta otsides pea igal aastal liigutud väikseks jäänud rendiruumidest järgmistesse. Lisaks ruumide korrastamisele on pidevalt tegeletud seltsi liikmetele täiskasvanuhariduse võimaldamisega ja otsitud uusi õpetajaid ning loodud neile koolitusvõimalusi.

Seltsil on 2021. a seisuga 66 liiget.