Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top
a

Õppimine waldorfkoolis

  /  Õppimine waldorfkoolis

Lähtume inimese terviklikkusest. Võrdset tähelepanu vajavad nii selge mõtlemine, tasakaalustatud tundeelu kui ka terve tahe. Maailma terviklik tajumine on võimalik läbi kõigi meelte koostoime. Tunniplaanis on  intellektile suunatud ja kunstilis-praktilised ained tasakaalus.

Waldorfpedagoogika arvestab inimese arengut. Teame, millal tuleb mida õpetada ja õppida, et kasvaks terve, tark, julge ja vaba täiskasvanu. Iga nädal saavad õpetajad kokku kolleegiumi koosolekul, et koos arutada õpetamist-kasvatamist puudutavaid küsimusi, kavandada eelseisvaid sündmusi ja võtta vastu kõik õpetamist ja õppimist puudutavad otsused.

Toetame õpetuse ja kasvatuse ühtsust, sest ainult koos saavad kujuneda inimese väärtushinnanguid ja eetika ning austust kõige loodu – nii inimese, looduse kui ka asjade vastu. Meile on oluline, et areneks oskus koos toimida ning tegutseda ühise eesmärgi nimel. Waldorfkool on kogukonnakool, mis eeldab kodu ja kooli tihedat koostööd.

Arvestame konkreetset noort, klassi, olukorda. Iga õpetaja ülesandeks on iga õpilast aidata ning talle väljakutseid esitada vastavalt  võimetele ja vajadustele. Meie kooli õpilased saavad peale tunde jääda pikapäevarühma, käia oma majas huvikoolis, samuti on meil toetavad tugistruktuurid, et igaüks saaks kasvamiseks parima võimaliku.

Oleme rahvusvahelise ja Eesti waldorfkogukonna aktiivne liige. Saame kasutada 102 aastat maailma kasvatusteaduse tipptasemel kogemusi ja teadmisi, sh projektõppe, õuesõppe, grupitööde, praktikate, loovuse arendamise kohta. Waldorfõppekava on ainus Eestis lubatud alternatiivne õppekava, mida on seaduses tunnustatud lisaks riiklikule. Praegu on maailmas 1096 kooli 64 riigis, mis tagab võimaluse saada sarnast haridust kõikides maailmaosades.