Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top
a
  /  Lapsevanemale   /  Mis on waldorfkool?

Mis on waldorfkool?

Tallinna Vaba Waldorfkooli pere 2019

Tallinna Vaba Waldorfkool on kogukondlik kool Põhja-Tallinnas. Kool kuulub waldorfkoolide perre, kellel on sarnased kasvatus- ja õpetamispõhimõtted. Waldorfkoole on üle maailma 1720 (waldorflasteaedu ligi 2000). 

Esimene waldorfkool loodi Saksamaal 1919. aastal. Saja aastaga on nii mõndagi ühiskonnas ja üldse maailmas muutunud. Elu, pigem tehnoloogia, on edasi arenenud ja mugavused samuti.

Kas ja kuidas tolleaegne pedagoogika sobib tänasesse päeva?

Rudolf Steiner andis eelmise sajandi algupoole ideed, põhimõtted, mille järgi kooli korraldada ja lapsi õpetada. 

Need ei ole kõik originaalsed, aga lähtuvad ühest püüdlusest – luua kujunevatele inimestele võimalikult hea arengukeskond. Keskmes on noore inimese areng. Milles see areng seisneb, mis on inimene, see on waldorfpedagoogika meetodi aluseks. 

Ühiskond muutub, kuid elu ja arengu loodusseadused on püsivad. Elusorganism, nii taim kui loom areneb oma kindlate seaduspärade järgi. Nii ka inimene. Üks waldorfpedagoogika põhimõte on – igal asjal on oma õige aeg. Nii nagu põllumees teab, millal on õige aeg külvata ja millal väetada, nii peab ka õpetaja teadma, millises vanuses on paras aeg näiteks numbreid õpetada, millal murdarvudega tegeleda ja millal ruutvõrrandit lahendada.  

See teebki waldorfpedagoogika universaalseks, et esmane pole õppesisu, vaid arengu toetamine sisude abil. Igal asjal (õppesisu) on oma õige aeg (arenguetapp).

Kool saab hästi toimida, kui lapsevanematel ja õpetajatel on ühine meelsus. Sellepärast toimub koolis ka lastevanemate kool, kus waldorfkooliga seotud teemadel jagavad teadmisi ja kogemusi meie kooli õpetajad. 

Esimesel kohtumisel räägime sellest, mis on waldorfpedagoogika aluspõhimõtted ja mis teeb koolist waldorfkooli. Räägime ka Rudolf Steinerist ja esimese waldorfkooli asutamisest.

Heidame pilgu waldorfpedagoogika arengule maailmas ja Eestis.

Vt ka filmi “Waldorf 100”

Tuntud waldorflasi

Waldorfkooli õpilastena on käinud paljude tuntud inimeste lapsed. Vanemale generatsioonile tuntumad lapsevanemad on nt Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Michael Ende, Arvo Pärt, Jaen-Paul Belmonto.

Waldorfkooli õpilased on olnud nt perekond Porsche lapsed, Jens Stoltenberg (Norra poliitik, NATO peasekretär), USA näitlejad Jennifer Aniston ja Sandra Bullock.

Allikas: https://www.thewaldorfs.waldorf.net/

Olev Ojap