Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top
a

Vastuvõtt

  /    /  Vastuvõtt

Tallinna Vaba Waldorfkooli eelkooli võetakse vastu lapsed, kelle vanemad on selleks soovi avaldanud eelregistreerimise kaudu kooli kodulehel, märkides klassiks eelkooli. Vanematega, kelle lapsed vabade kohtade puudumise tõttu soovitud ajal eelkoolirühma ei pääse, võtab õpetaja ühendust siis, kui koht eelkoolis vabaneb.

I klassi saavad kandideerida kõik lapsed, kes saavad I klassi õppeaasta 1. oktoobriks seitsmeaastaseks. Lapse registreerimiseks I klassi soovijate nimekirja esitab lapsevanem kooli kodulehe kaudu eelregistreerimisavalduse.

I klassi registreeritud lapsed kutsutakse veebruari lõpust alates koos perega kooli vastuvõtuvestlusele, mille käigus vesteldakse eraldi vanematega ja lapsega ning hinnatakse lapse kooliküpsust. Vastuvõtmisel on eelis kooliõpilaste õdedel-vendadel ja waldorflasteaias käinud lastel.

X klassi saavad kandideerida kõik noored, kes lõpetavad põhikooli.
Eelregistreerimine toimub kooli kodulehe registreerimisvormi kaudu.
X klassi registreeritud noored kutsutakse tutvumisharjutustele ja vestlusele, mille käigus vesteldakse eraldi vanematega ja noorega.
Tutvumisharjutustele ootame waldorfkoolis õppivaid noori 16. märtsil ja teiste koolide õpilasi 17. märtsil. Tutvumisharjutused toimuvad kl 15-18 vastavalt graafikule. Eelregistreerunud kandidaatidega võetakse ühendust ja teatatakse nende aeg.

Kõigisse teistesse klassidesse vastuvõtt toimub neis klassides vabade kohtade olemasolul samuti eelregistreerimise ja vastuvõtuvestluse tulemuste alusel.
Üleminekuklassidesse kandideerivad õpilased osalevad proovipäevadel, õppides kogu koolipäeva koos võimalike tulevaste klassikaaslastega.

Kooliga kokkuleppel on võimalik tulla ka külalisõpilasena igapäevasest õppetööst osa saama.

Kui registreerimisele pole kahe tööpäeva jooksul vastatud, palume kirjutada e-posti aadressil merle.paat@waldorf.ee