Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top
a

Vastuvõtt

  /    /  Vastuvõtt

Eelkool

Tallinna Vaba Waldorfkooli eelkooli võetakse vastu lapsed, kelle vanemad on selleks soovi avaldanud eelregistreerimise kaudu kooli kodulehel, märkides klassiks eelkooli.

Kummalgi poolaastal toimub eelkoolil 12 tundi. Poolaastate lõpus toimuvad avatud pidulikumad tunnid, kuhu on oodatud ka laste pered.

Eelkooli õpetaja on Kaili Nurk.

Vanematega, kelle lapsed vabade kohtade puudumise tõttu soovitud ajal eelkoolirühma ei pääse, võtab õpetaja ühendust siis, kui koht eelkoolis vabaneb.

Esimene klass

I klassi saavad võivad kandideerida kõik lapsed, kes saavad I klassi õppeaasta 1. oktoobriks seitsmeaastaseks. Lapse registreerimiseks I klassi soovijate nimekirja esitab lapsevanem kooli kodulehe kaudu eelregistreerimisavalduse.

I klassi registreeritud lapsed, kes ei ole käesoleval õppeaastal osalenud meie eelkoolis, kutsutakse kooli proovitundi, kus hinnatakse nende kooliküpsust. 

Meie eelkoolist I klassi kandideerivate laste kooliküpsust hinnatakse eelkooli tundides.

Lisaks toimuvad kõigi peredega vestlused, mille aeg lepitakse kokku eraldi.

X klass

X klassi saavad kandideerida kõik noored, kes on lõpetanud põhikooli.
Eelregistreerimine toimub kooli kodulehe registreerimisvormi kaudu.
X klassi registreeritud noored kutsutakse tutvumisharjutustele ja vestlusele, mille käigus vesteldakse eraldi vanematega ja noorega. Tutvumisharjutuste kellaaeg teatatakse registreerunud kandidaatidele e-posti teel.

Üleminekuklassid

Kõigisse teistesse klassidesse vastuvõtt toimub neis klassides vabade kohtade olemasolul samuti eelregistreerimise ja vastuvõtuvestluse tulemuste alusel.
Üleminekuklassidesse kandideerivad õpilased osalevad kooliaasta jooksul proovipäevadel, õppides kogu koolipäeva koos võimalike tulevaste klassikaaslastega.

I-VI klassi kandideerivad lapsed ja laste vanemad on oodatud kooli proovipäevadele ja/või tunde vaatlema.

Kooliga kokkuleppel on võimalik tulla ka külalisõpilasena igapäevasest õppetööst osa saama.

Kui registreerimisele pole kahe tööpäeva jooksul vastatud, palume kirjutada e-posti aadressil merle.paat@waldorf.ee

Huvikool

Huvikoolis saab õppida klassikalist klaverit, popdžässklaverit, vaskpille, kitarri, löökpille, viiulit, ukulelet, kannelt, plokkflööti ja laulmist,
osaleda keraamika-, lauamängu- või male- või puidutööringis või harrastada lastejoogat.

Õppemaks

Tallinna Vaba Waldorfkooli 2024/25. õppeaasta õppemaks on põhikoolis 2137 eurot, gümnaasiumis 2218 eurot aastas.

2024/25. õppeaasta eelkooli õppemaks on 15 eurot iga 120-minutilise tunni eest.

Täiendav teave: Merle Paat (merle.paat@waldorf.ee, tel 5666 8473)