Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top
a

Vastuvõtt

  /    /  Vastuvõtt

Eelkool

Tallinna Vaba Waldorfkooli eelkooli võetakse vastu lapsed, kelle vanemad on selleks soovi avaldanud eelregistreerimise kaudu kooli kodulehel, märkides klassiks eelkooli.

Eelkoolis avame 2023/24. õppeaastal kaks rühma:

I rühm neljapäeviti kell 13.30 – 15.00. Esimene tund toimub 21. septembril 2023. a.

II rühm laupäeviti kell 11.00 – 13.00. Esimene tund toimub 23. septembril 2023. a.

Kummalgi poolaastal toimub mõlemal rühmal 12 tundi. Poolaastate lõpus toimuvad avatud pidulikumad tunnid, kuhu on oodatud ka laste pered.

Eelkooli õpetaja on Kaili Nurk.

Vanematega, kelle lapsed vabade kohtade puudumise tõttu soovitud ajal eelkoolirühma ei pääse, võtab õpetaja ühendust siis, kui koht eelkoolis vabaneb.

I klass

I klassi saavad kandideerida kõik lapsed, kes saavad I klassi õppeaasta 1. oktoobriks seitsmeaastaseks. Lapse registreerimiseks I klassi soovijate nimekirja esitab lapsevanem kooli kodulehe kaudu eelregistreerimisavalduse.

I klassi registreeritud lapsed kutsutakse veebruari lõpust alates koos perega kooli vastuvõtuvestlusele, mille käigus vesteldakse eraldi vanematega ja lapsega ning hinnatakse lapse kooliküpsust. Vastuvõtmisel on eelis kooliõpilaste õdedel-vendadel ja waldorflasteaias käinud lastel.

2023/2024. õppeaasta I klassis on veel mõned vabad kohad.

X klass

X klassi saavad kandideerida kõik noored, kes lõpetavad põhikooli.
Eelregistreerimine toimub kooli kodulehe registreerimisvormi kaudu.
X klassi registreeritud noored kutsutakse tutvumisharjutustele ja vestlusele, mille käigus vesteldakse eraldi vanematega ja noorega.
2023/2024. õppeaasta X klassi vastuvõtt on lõppenud.

Üleminekuklassid

Kõigisse teistesse klassidesse vastuvõtt toimub neis klassides vabade kohtade olemasolul samuti eelregistreerimise ja vastuvõtuvestluse tulemuste alusel.
Üleminekuklassidesse kandideerivad õpilased osalevad proovipäevadel, õppides kogu koolipäeva koos võimalike tulevaste klassikaaslastega.

2023/2024. õppeaasta II-VI klassides on veel mõned vabad kohad.

Kooliga kokkuleppel on võimalik tulla ka külalisõpilasena igapäevasest õppetööst osa saama.

Kui registreerimisele pole kahe tööpäeva jooksul vastatud, palume kirjutada e-posti aadressil merle.paat@waldorf.ee

Huvikool

Huvikoolis saab õppida klassikalist klaverit, popdžässklaverit, vaskpille, kitarri, löökpille, viiulit, ukulelet, kannelt, plokkflööti ja laulmist,
osaleda keraamika-, lauamängu- või male- või puidutööringis või harrastada lastejoogat.

Huvikooli ringidesse registreerumiseks palume täita ankeet.

Õppemaks

Tallinna Vaba Waldorfkooli 2023/24. õppeaasta õppemaks on põhikoolis 2035 eurot, gümnaasiumis 2112 eurot aastas.

2023/24. õppeaasta eelkooli õppemaks on 15 eurot iga 120-minutilise tunni eest.

Täiendav teave: Merle Paat (merle.paat@waldorf.ee, tel 5666 8473)