Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top
a

Põhikool

  /    /  Põhikool

Umbes seitsmeaastaselt on aeg, mil laps õpib iseseisvalt ja keskendunult pikalt ja usinasti tööd tegema ning mõistlikul viisil koos tegutsema. See tähendab, et laps on kooliküps.

Waldorfkoolis on igal klassil klassiõpetaja, kes saadab oma klassi laste arengut I klassist põhikooli lõpuni. Klassiõpetaja õpetab põhiaineid ja vastavalt võimetele ka teisi õppeaineid. Algklassides on põhiaineteks eesti keel, matemaatika ja vormijoonistamine; keskastmes lisanduvad ajalugu, geograafia ja muud loodusained.

Õpe toimub põhi- ja ainetundidena. Põhitund on päeva esimene tund, mille pikkus on 100 minutit ning selles tegeletakse sama ainega süvendatult kolm-neli nädalat.

Põhitunnile järgnevad ainetunnid kestavad 45 minutit. Nendes õpivad lapsed kunstilisi aineid (maalimine, voolimine, käsitöö, puutöö, muusika jm) ja alates esimesest klassist kaht võõrkeelt (inglise ja vene keel). Loomulikult on meie koolipäevades palju liikumist nii majas kui ka õues.

Igal klassil on õppeaasta põhiteema, millest lähtuvalt on üles ehitatud ja integreeritud suur hulk selle klassi tegemisi.

1. klassis on olulisel kohal muinasjutud,

2. klassis valmid ja pühakute legendid,

3. klassis tutvutakse erinevate ametitega;

4. klassis on Põhjamaade mütoloogia ja ka meie Kalevipoja-lood;

5. klass liigub Vana-Kreeka maailmas;

6. klassi põhiteemad on seotud kokkulepete, seadustega;

7. klass pöörab pilgu välismaailma, hakkab maadeavastajaks ning tutvub biograafiatega;

8. klass on suuresti seotud enda leidmisega, valmivad aastatööd ning klassinäidend;

9. klassi peateema on kaasaeg.

Vt ka Olev Ojap “Miks põhitund?”