Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top
a

Õppemaks

  /    /  Õppemaks

Kooli õppemaks on alates 2021/2022. õppeaastast põhikoolis 1540 eurot aastas ehk kümnel kuul 154 eurot kuus ning gümnaasiumis 1600 eurot aastas ehk kümnel kuul 160 eurot kuus.

Võimalus on taotleda õppemaksusoodustust, kui ühest perest õpib koolis ja/või Ilmapuu Waldorflasteaias ja/või Meelespea Waldorflasteaias kokku kaks või enam last.  Õppemaksu suurus on sel juhul kahe lapse õppimise korral 20% väiksem ja kolme lapse õppimise korral 40% väiksem. Soodustuse saamiseks tuleb esitada kooli pidajale MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa juhatusele avaldus.

Samuti on lapsevanemal õigus avalduse alusel pere majanduslike raskuste korral taotleda õppemaksusoodustust.

Õppemaksu soodustuste andmise kord.

Haridus- ja Teadusministeeriumi info erakoolide lapsevanematele: https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele