Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top
a

Õpetajate kolleegium

  /    /  Õpetajate kolleegium

Kolleegium on kooli süda, mis hoiab kooli vereringe ja pulsi korras. Kolleegiumi liikmed on kõik põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad ning tugiteenuste spetsialistid. Kolleegium planeerib ja koordineerib kooli pedagoogilist tegevust, kõik kolleegiumi liikmed on võrdsed, kõik olulised otsused tehakse konsensuslikult.

Kolleegium jaguneb põhikooli ja gümnaasiumi töörühmaks. Õpetajad kogunevad iga nädala neljapäeval, et vaadata tagasi möödunud nädalale ning anda impulss uuele nädalale. Koosolekutel on kindel ülesehitus ja rütm. Koosoleku kavasse kuulub waldorfpedagoogiliste tekstide lugemine, kunstiline tegevus, tagasivaade, eelseisvate sündmuste planeerimine, aktuaalsete küsimuste lahendamine.

Lisaks neile kahele tegutseb kolleegiumi juures veel mitmeid töörühmi, mis tegelevad kooli tegutsemiseks vajalike erinevate valdkondadega.

Väikesekoosseisulise internkolleegiumi ülesandeks on kolleegiumi koosolekute ettevalmistamine ja personaliküsimustega tegelemine.

Kolleegiumi juhataja on ühtlasi ka kooli juhataja, kelleks on Kristina Šanin.

eesti keel ja kirjandus

tööõpetus, matemaatika, füüsika, keemia

IV klass

tugiteenuste juht, sotsiaalpedagoog-perenõustaja

kunstiõpetus, geograafia, bioloogia

I klass

V klass

VI klassFmai

VII klass, kehaline kasvatus

X klass, füüsika, keemia

ajalugu, ühiskonnaõpetus

XII klass, inglise keel

XIIi klass

muusika

kehaline kasvatus

inglise keel

inglise keel, saksa keel

käsitöö

draamaõpetus, kõnekujundus, inimeseõpetus

bioloogia

eripedagoog-nõustaja

tugiõpetaja (matemaatika)

tugiõpetaja (eesti keel)

pikapäevarühm