Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top
a

Õpetajate kolleegium

  /    /  Õpetajate kolleegium

Kolleegium on kooli süda, mis hoiab kooli vereringe ja pulsi korras. Kolleegiumi liikmed on kõik põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad ning tugiteenuste spetsialistid. Kolleegium planeerib ja koordineerib kooli pedagoogilist tegevust, kõik kolleegiumi liikmed on võrdsed, kõik vastuvõetud otsused on konsensuslikud.

Kolleegium jaguneb põhikooli ja gümnaasiumi töörühmaks. Õpetajad kogunevad kooliaasta iga nädala neljapäeval, et vaadata tagasi möödunud nädalale ning anda impulss uuele nädalale. Koosolekutel on kindel ülesehitus ja rütm. Koosoleku kavasse kuulub waldorfpedagoogiliste tekstide lugemine, kunstiline tegevus, tagasivaade, eelseisvate sündmuste planeerimine, jooksvate küsimuste lahendamine.

Lisaks neile kahele tegutseb kolleegiumi juures veel mitmeid töörühmi, mis tegelevad kooli tegutsemiseks vajalike erinevate valdkondadega.

Kolleegiumi juhataja on ühtlasi ka kooli juhataja, kelleks on Kristina Šanin.

Internkolleegium

Igaks õppeaastaks valib suur kolleegium väikesekoosseisulise internkolleegiumi, mille liikmete ülesandeks on kolleegiumi koosolekute ettevalmistamine ja personaliküsimustega tegelemine.

eesti keel ja kirjandus

tööõpetus, matemaatika, füüsika, keemia

IV klass

tugiteenuste juht, sotsiaalpedagoog-perenõustaja

kunstiõpetus, geograafia, bioloogia

I klass

V klass

VI klassFmai

VII klass, kehaline kasvatus

X klass, füüsika, keemia

ajalugu, ühiskonnaõpetus

XII klass, inglise keel

XIIi klass

muusika

kehaline kasvatus

inglise keel

inglise keel, saksa keel

käsitöö

draamaõpetus, kõnekujundus, inimeseõpetus

eesti keel ja kirjandus

bioloogia

eripedagoog-nõustaja

tugiõpetaja (matemaatika)

tugiõpetaja (eesti keel)

pikapäevarühm