Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top
a

Õpetajate kolleegium

  /    /  Õpetajate kolleegium

Kooli pedagoogilist juhtimist korraldab õpetajate kolleegium. Kolleegiumi liikmed on kõik põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad ning tugiteenuste spetsialistid. Kolleegium planeerib ja koordineerib kooli pedagoogilist tegevust, kõik kolleegiumi liikmed on võrdsed, kõik olulised otsused tehakse konsensuslikult.

Kolleegium jaguneb põhikooli ja gümnaasiumi töörühmaks. Õpetajad kogunevad iga nädala neljapäeval, et vaadata tagasi möödunud nädalale ning anda impulss uuele nädalale. Koosolekutel on kindel ülesehitus ja rütm. Koosoleku kavasse kuulub waldorfpedagoogiline täiendõpe, kunstiline tegevus, tagasivaade, eelseisvate sündmuste planeerimine, aktuaalsete küsimuste lahendamine.

Lisaks neile kahele tegutseb kolleegiumi juures veel mitmeid töörühmi, mis tegelevad kooli tegutsemiseks vajalike erinevate valdkondadega.

Kolleegiumi juhatuse ehk internkolleegiumi ülesandeks on kolleegiumi koosolekute ettevalmistamine ja personaliküsimustega tegelemine.