Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top
a

Lastevanemate kool

  /    /  Lastevanemate kool
Lastevanemate koolis loodud tähepildid

Laste arengu toetamiseks on vajalik, et last ümbritsevad täiskasvanud teevad omavahel koostööd.

Kaks korda aastas toimuvad Tallinna Vaba Waldorfkooli lastevanemate kursused, kus saab ülevaate waldorfpedagoogikast ning võimaluse kaasa lüüa erinevates kunstilistes tegevustes, mis on waldorfkooli igapäevane osa.

Lastevanemate kooli on oodatud kõik need lapsevanemad, kes soovivad oma lapse meie kooli panna, samuti need vanemad, kelle laps juba meie koolis käib.

Ühine arusaam waldorfpedagoogikast tagab hea koostöö, mis on lapse arengule väga vajalik!

Lastevanemate kooli 2022/2023. õppeaasta sügissemester algab teisipäeval, 4. oktoobril.

I poolaastal toimuvad loengud teisipäeviti kl 18-19.30 Tallinna Vabas Waldorfkoolis (Tuulemaa 12).

Loengute kava (võib tulla muudatusi):

4. XMis on waldorfkool? 
18. XKuidas toetada lapse arengut enne kooli? Milline on kooliküps laps?
1. XI12 meelt ja lapse areng
15. XIKes ja mis on inimene? Antroposoofiline inimpilt
29. XIMis on põhitund? Õpetamine I klassis
13. XIIMilline on waldorfkooli õppekava?

Täiendavat teavet jagab Olev Ojap (olev.ojap@waldorf.ee).

Eesti Vabade Waldorfkoolide ja Lasteaedade Ühendus soovitab lugeda