Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top
a

Lastevanemate kool

  /    /  Lastevanemate kool

Laste arengu toetamiseks on vajalik, et last ümbritsevad täiskasvanud teevad omavahel koostööd. Kaks korda aastas toimuvad Tallinna Vaba Waldorfkooli lastevanemate kursused, kus saab ülevaate waldorfpedagoogikast ning saada osa ka erinevatest kunstilistest tegevustest, mis on waldorfkooli igapäevane osa.

Lastevanemate kooli on oodatud kõik need lapsevanemad, kes soovivad oma lapse meie kooli panna, samuti need vanemad, kelle laps juba meie koolis käib. Ühine arusaam waldorfpedagoogikast tagab hea koostöö, mis on lapse arengule väga vajalik!