Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top
a

Gümnaasium

  /    /  Gümnaasium

Inimese terviklikkuse seisukohalt vajavad inimeses võrdset tähelepanu selge mõtlemine, tasakaalustatud tundeelu ja terve tahe.

Mis see tähendab gümnaasiumis õppimise kohta?

  • Igal õpilasel tuleb läbida riiklik õppekava, kus on 71 kohustuslikku kursust.
  • Tallinna waldorfkooli erilisus ehk koolikursused annavad võimaluse mitmekülgsemaks arenguks. Need 24 kursust on muusika ja musitseerimine, kunst, draama, kirjandus, ettevõtlus ja majandus, arvutiõpetus, metsandus-, kultuuri- ja sotsiaalpraktikad ja enesejuhtimine.
  • Filmindus, loovkirjutamine, segakoor, kunst, psühholoogia, disain, 3D modelleerimine, male on valikkursused, mille seas igaüks saab leida selle, mis teda enam huvitab või toetab.

Kuidas õppetöö välja näeb?

  • Erinevates õppeainetes tegeletakse ühes ajas sarnaste teemade ning probleemidega, mis annab võimaluse tajuda enam ainete omavahelist seotust ja maailma terviklikkust.
  • Meil on projektid, kus erinevad ained on integreeritud.
  • Märgatav osa õppetööst on korraldatud  grupitööde, arutelude, laboratoorsete katsete või koolimajast väljas toimuvate praktikatena. Oluline, et õpilane saaks teadmistele lisaks ka reaalse kogemuse. Seetõttu eeldame õpilaselt aktiivset osalemist igal koolipäeval. Samuti peame väga oluliseks õpilaste oskust ja tahet kriitiliselt mõelda ning oma seisukohti argumenteeritult esitada.

Usume, et TVW gümnaasiumiharidus annab noorele julguse ja kindluse iseseisvalt luua just talle sobiv elutee.

Waldorfkooli ainekavad vastavad riiklikele ainekavadele ja seega sooritavad kõik lõpetajad riigieksamid ning saavad riikliku keskharidust tõendava lõputunnistuse.

Gümnaasiumisse kandideerimiseks vajuta siia: