Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top
a

Gümnaasium

  /    /  Gümnaasium

Inimese terviklikkuse seisukohalt vajavad inimeses võrdset tähelepanu selge mõtlemine, tasakaalustatud tundeelu ja terve tahe.

Waldorfpedagoogika põhineb inimese ealisel arengul ja tema eesmärk on pakkuda noorele inimesele võimalusi mitmekülgseks arenguks. Seepärast on intellektuaalsete õppeainete kõrval olulised ka kunstilised õppeained nagu maalimine, draama, muusika jt kuni gümnaasiumi lõpuni. Erinevates õppeainetes tegeletakse ühes ajas sarnaste teemade ning probleemidega, mis annab võimaluse tajuda enam ainete omavahelist seotust ja maailma terviklikkust.

Õppetöö põhineb aktiivõppe meetoditel nagu grupitööd, arutelud, laboratoorsed katsed, teemavihikud ja mitmesugused ametipraktikad. Seetõttu eeldame õpilaselt aktiivset osalemist igal koolipäeval. Samuti peame väga oluliseks õpilaste oskust ja tahet kriitiliselt mõelda ning oma seisukohti argumenteeritult esitada.

Waldorfkooli ainekavad vastavad riiklikele ainekavadele ja seega sooritavad kõik lõpetajad riigieksamid ning lõputunnistus on täiesti samaväärne iga teise keskkooli lõputunnistusega.

Gümnaasiumisse kandideerimine

Ootame koolist huvitatud õpilasi külla ning oleme valmis kõigile õppimisvõimalustest ja koolist enam rääkima.

Tavaliselt toimub veebruaris kooli tutvustav õhtu, mil kõik tulevased gümnasistid ja nende pered saavad kooliga lähemalt tutvuda. Seejärel toimuvad tutvumisharjutused, kus eelnevalt registreeritud kandidaadid ja tulevased õpetajad saavad omavahel tutvuda. Peale tutvumisharjutusi toimuvad vestlusvoorud.