Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top
a

Eelkool

  /    /  Eelkool

Meie kooli eelkool annab lastele ja nende vanematele võimaluse saada kogemus waldorfpedagoogika meetoditest ja valmistab lapsi ette astuma mistahes waldorfkooli.

Meie eelkooli eesmärk on waldorfpedagoogika põhimõtteid järgides toetada 6-aastaste laste terviklikku arengut kooliküpsuse kujunemiseni.

Eelkoolis saavad lapsed koos õpetajaga

  • laulda,
  • luuletusi retsiteerida,
  • mesilasvahakriitidega joonistada ja maalida,
  • akvarellidega maalida,
  • mesilasvahast voolida,
  • meisterdada ja teha käsitööd (pms praktilisi pehmest naturaalsest materjalist mänguasju, millega saab mängida ja lavastada muinasjutuetendusi),
  • mängida lauluringmänge ning osavust, kiirust ja vastupidavust arendavaid liikumismänge jm.

Iga tunni lõpus kuulavad lapsed õpetaja esituses muinasjuttu, mille temaatikat käsitletakse erinevates tegevustes.

Eelkooli rühma suurus on 8-12 last.

Eelkooli õpetaja on Kaili Nurk.

Eelkooli tunnid toimuvad 2022/2023. õppeaastal neljapäeviti kell 10.00-12.00 aadressil Tuulemaa 12, Tallinn. 

Esimene tund toimub 22. septembril 2022. a.

Õppetöös on 3 vaheaega (sügis-, jõulu- ja talvevaheaeg), mil õppetööd ei toimu. 

Kummalgi poolaastal toimuvad 12 tundi. Poolaastate lõpus toimuvad avatud pidulikud tunnid, kuhu on oodatud ka laste pered.

Meie eelkooli ÕPPEMAKS on vastavalt kalendrikuus toimunud tundide arvule.

Kui kalendrikuus on 1 tund, on õppemaks 12 ​eurot, 2 tunni korral 24 eurot, 3 tunni korral 36 eurot ja 4 tunni korral 48 eurot.

Kui laps tunnist puudub, õppemaks tagastamisele ei kuulu. Iga tund kestab 120 minutit.

Lapse eelkoolis osalemise kohta sõlmitakse lapsevanema ja kooli pidaja vahel leping.

Eelkooli koha taotlemiseks on lapsevanemal vaja laps eelregistreerida (0. klass).