Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top
a

Meie kool

  /  Meie kool

Tallinna Vaba Waldorfkooli lugu

Kooli loomine

Tallinna Vaba Waldorfkool loodi 2001. aastal waldorfpedagoogikat pooldavate lapsevanemate initsiatiivil jätkuks alates 1996. a Tallinna Majaka Lasteaias tegutsenud waldorfrühmadele.

Need lapsevanemad moodustasid 1997. a mittetulundusühingu Haridus- ja Kultuuriselts Meelespea, millisest sai Tallinna Vaba Waldorfkooli ja Meelespea Waldorflasteaia kandja 13 aastaks – kuni 2010. a hilissügiseni.

Suur osa TVW loomise ideest kuni teokssaamiseni oli Esther Maria Grünbergil, tollasel lapsevanemal ja hilisemal õpetajal. Palju aitasid kaasa ka lapsevanemad Külli Urb ja Peeter Špongolts ning vanavanemad Sirje ja Paul Purga. Nende jpt töö kandis vilja ja 22. augustil 2001. aastal väljastas Eesti Vabariigi Haridusministeerium Tallinna Vaba Waldorfkooli koolitusloa põhihariduse andmiseks 1.-3. klassis. Suur tänu kõigile, kes aitasid kaasa meie kooli loomisele!

Tallinna VW alustas oma tegevust esmaspäeval, 3. septembril 2001. aastal I klassiga, kus asusid õppima 7 õpilast. Kooli esimesteks õpetajateks olid klassiõpetaja Merle Paat ja eurütmiaõpetaja Epp Vainu. Mitme õpilase isiklik abistaja oli koolitundides ja vahetundides Annely Jaanhold.

Kooli esimene asukoht oli Lasnamäel, aadressil Pallasti 39, Pallasti Lasteaia ühe vastrenoveeritud lasteaiarühma ruumides. Nende ruumide saamisel olid kooli asutajad väga tänulikud tollasele Tallinna Linnavalitsuse ametnikule Liisa Pakostale.

Kooli avapeol oli kõik imeilus – ilm, inimesed, kooli ruumid ja muusika – lapsevanema Liina Lagle ja vanavanema Paul Purga esituses kõlasid selged ja harmoonilised W. A. Mozarti viiuliduod. Öeldi palju häid ja ilusaid sõnu ning isegi tollane Eesti Vabariigi president Lennart Meri saatis Tallinna Vabale Waldorfkoolile isiklikku tunnustust väljendanud tervituskirja, ja seda ajal, mil Eestis suleti arvukalt väikseid koole.

Oma koha otsimine Tallinnas

Lasnamäel Pallasti Lasteaia ruumides sai TVW kasvada 4 õppeaasta jooksul. Seejärel osutus hädavajalikuks kolida suurema arvu vabade ruumidega hoonesse. 2005. a. suvel kolis kool Mustamäele aadressile Mustamäe tee 187, Tallinna Lehola Lasteaia ruumidesse, kus sai aga paraku tegutseda üksnes ühel õppeaastal.

Vahetult enne 2006/2007. õppeaasta algust kolis kool tagasi Lasnamäele, kuid mitte senistesse ruumidesse Pallasti tn, kus hakkas tegutsema Meelespea Waldorflasteaed, vaid Tallinna Haridusameti pakkumisel hoopis Paekaare Gümnaasiumi majja aadressile Punane 17. See piirkond oli tollal küll üsna pommiohtlik kant, kuid meie koolipere rajas vaatamata raskustele oma hea tahtega sealgi waldorfkoolile sobiliku õpikeskkonna.

Lasnamäel tegutses TVW taas 4 õppeaastat. Pärast ligi 7 aasta pikkust ruumide otsimist ja taotlemist avanes Tallinna Haridusameti kaudu võimalus asuda tegutsema avaramatesse ruumidesse, Põhja-Tallinnasse, Pelguranda endise Pelguranna Põhikooli hoonesse, kus TVW tegutseb alates 2010/2011. õppeaastast ja praegugi – tänu TVW ja Meelespea Waldorflasteaia pühendunud lapsevanemate suurele tööle selle ühise ettevõtmise teokstegemisel 2010. a suvel. Suur, suur tänu kõigile, kes leidsid aega ja jõudu suure ettevõtmise teokssaamisele kaasa aidata ning kes on ikka ja jälle osalenud ka meie kooli talgutel, et koos üht-teist kooli heaks ära teha!

Juhtimine ja arenemine

Meie kooli käekäigule on olnud võimalik kaasa aidata kõigil – nii lapsevanematel, õpetajatel kui ka sõpradel väljastpoolt kooli. Kaalukad ülesanded ja vastutus on kahtlemata alati olnud kanda kooli haldaja MTÜ juhatusel, kuhu on 20 aasta jooksul kuulunud märkimisväärne hulk lapsevanemaid ja ka mõned õpetajad nii koolist kui ka lasteaiast. Varasematel aastatel toetas kooli tegevust hoolekogu, viimastel aastatel aga nõukogu. Suur tänu kõigile, kes on andnud oma panuse meie kooli juhtimisse ja teevad seda ka jätkuvalt!

Kui kool otsustas 2010. a suvel oma senisest asukohast Lasnamäelt kolida Pelguranda Tuulemaa tänavale, ei soovinud Meelespea Waldorflasteaed koos kooliga seda suurt sammu kaasa astuda, vaid lasteaed otsustas 2010. a sügisel iseseisvuda, asutas 11. novembril enda pidajaks MTÜ Meelespea Waldorflasteaed ja jäi tegutsema senisele asukohale Tallinnas Pallasti tn 39.

TVW haldaja MTÜ HKS Meelespea hakkas aga alates samast päevast, 11.11.2010 end nimetama uue nimega – MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa. Kuid waldorflasteaia saime oma kooli juurde ikkagi. Tuulemaa 12 koolimaja I korrusel remonditi sama aasta hilissuvel ja sügisel ruumid, kus juba oktoobris asusid tegutsema agarad ja armsad lasteaiaõpetajad koos lastega, kellest on koolile hea järelkasv. Nüüdseks tegutsevad lasteaias juba aastaid kaks rühma kokku 6 õpetaja ja 40 lapsega. Alates 2012. a 1. septembrist kannab lasteaed nime Ilmapuu Waldorflasteaed, mille pidajaks on MTÜ Ilmapuu Waldorflasteaed.
Alates 1. septembrist 2013. a on meie koolis ka gümnaasiumiaste.

Pedagoogiline töö

Kooli algaastatel aitas õpetajate kolleegiumi tööd juhtida iganädalastel koosolekutel osalemisega vanavanem Paul Purga (kes on end nimetanud üheks Eesti waldorfkoolide vanaisadest), kes leidis selleks alati oma „Estonia” teatri viiuldaja-töö kõrvalt aega. Harva, kui ta seda siiski teha ei saanud, asendas teda samaväärselt tema abikaasa Sirje Purga (üks Eesti waldorfkoolide vanaemadest).

Meie koolis on olnud tegevad paljud õpetajad. Mõned on waldorfkooliõpetaja töö paraku üsna pea liiga keerukaks tunnistanud, kuid paljud on siin kenasti oma koha leidnud – mõned neist on teise ringiga kooli tagasi tulnud. Suur tänu neile selle eest!

Väikeses koolis on õpetajatel kui kolleegiumi liikmetel lisaks õppetööle vaja tegeleda üsna palju ka kooli juhtimisega seonduva tööga. Aitäh neile, et kõik vajalik on tehtud saanud!

Õpilased ja personal

Meie kool on kasvas algusaastatel iga aastaga 1 klassi võrra suuremaks. Üksnes pärast 2008/2009. õppeaasta lõppu oli kool sunnitud väga mõjuvatel põhjustel oma kasvu kärpima.

Tänapäev

Praegu on meie koolis 12 klassi. Koolis õpib ligi 180 õpilast ja töötab 32 õpetajat. Lisaks koolitööle tegutsevad meie koolis ka pikapäevarühm, eelkool ja huviringid. Abivajajatel on kooli poolt võimalus vestelda psühholoog-perenõustajaga ja osaleda õpiabitundides. Kool teeb koostööd ka antroposoofilise meditsiini nõustajaga ja kooliõega.

Armsad õpilased, õpetajad, lapsevanemad jt, kes te aitate kaasa, et meie kool saab toimida – suur tänu selle eest!

Tallinna Vaba Waldorfkooli koolimaja (Tuulemaa 12)