Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

[wpdreams_ajaxsearchlite]

Top
a
  /  Üla-aste   /  Maailma parima küla rajamine arendab terviklikku mõtlemist ja koostööd

Maailma parima küla rajamine arendab terviklikku mõtlemist ja koostööd

Toomas Trapido

Maailma parima küla projekti eesmärk on luua tervikliku kavandamise kogemus nö maailma parima küla loomise näol.
Projekti käigus loovad õpilastegrupid (3-5 liiget) tervikliku asumi, mis nende jaoks on maailma parim küla. Nad teevad küla kavandi, maketi, tekstilise kirjelduse, eelarve ja arvutiesitluse. Epohh lõpeb külade elava esitlusega. Küla loomine mõeldakse läbi ökoloogilisest, majanduslikust, sotsiaalsest ja maailmavaatelisest aspektist.

Projekt viiakse läbi 80-tunnise integreeritud epohhina, mis sisaldab:

  • küla füüsilist aspekti – planeerimist, hooneid, taristut, energiatootmist, veekäitlust jne;
  • majanduslikku aspekti, sh projekti eelarve koostamist;
  • sotsiaalset aspekti – kuidas toimub küla juhtimine, millised on igapäevaelu reeglid;
  • maailmavaatelist aspekti – kas külal on selge maailmavaade, millised on tavad, pühad jne;
  • kunsti (makett ja joonis), millele lisandub füüsika (3D printimine);
  • eesti keelt projekti kirjelduse koostamise näol;
  • esinemisoskuste arendamist.

Seitsme aasta jooksul on õpilased lasknud fantaasial vabalt lennata ning loodud on ökokülasid, veealune kuppelküla, keskaegne küla, tuumajaama linnake, mitmeid lõunamaadel asuvaid puhkekülasid, müstilisi külasid suure kivi ja hiidkuldkalaga, aga ka täitsa realistlikke mõnusaid Eestis asuvaid elukeskkondi. Usun, et maailma parima küla projekt annab õpilastele kogemuse, kuidas jõuda lennukatest ideedest konkreetse teostuseni, kuidas teha koostööd ühise eesmärgi nimel, sh töötada eriarvamustega, kuidas mõelda erinevatele esmapilgul täiesti erinevatele aspektidele küla kui terviku loomisel. Lisaks toimub see epohh üldjuhul heas meeleolus, ainult päev ja öö enne esitlust kipuvad mõnikord kiireks minema.

“Maailma parima küla” esimese aasta jooniseid ja makette. Fotod: Toomas Trapido.

Abiturientide tööde näitus on avatud koolimaja teisel korrusel.

Vt ka 2019/2020 õppeaastal valminud makette.

Gümnaasiumist