Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

[wpdreams_ajaxsearchlite]

Top
a
  /  Gümnaasium   /  Ootame tulevasi gümnasiste tutvumisharjutustele 14.-15.03

Ootame tulevasi gümnasiste tutvumisharjutustele 14.-15.03

TVW gümnaasiumi tutvumisharjutused 2024

Kooli astumise soovi korral tuleb esmalt täita eelregistreerimisankeet.

Eelregistreerimisankeedi täidavad ka praegu TVW põhikooli lõpuklassis õppivate noorte pered.

Gümnaasiumi tutvumisharjutused  toimuvad

  • neljapäeval, 14. märtsil waldorfkoolide õpilastele;
  • reedel, 15. märtsil teiste koolide õpilastele.

Kandidaatidel tuleb valmis olla

  • eesti keeles näitama oma analüüsi-, mõtlemis- ja arutlemisoskust;
  • inglise keeles suuliselt ning kirjalikult ennast iseloomustama;
  • lahendama loogilist mõtlemist ja põhikoolis omandatud matemaatika alaseid teadmisi nõudvaid ülesandeid;
  • ennast kunstiliste vahenditega iseloomustama-väljendama.

Registreerunud kandidaatidele saadetakse täpsem info e-posti teel.

Tutvumisharjutuste tulemuste põhjal antakse II vooru pääsenud noortele teada, millal toimub nendega vestlus ja millised dokumendid tuleb eelnevalt esitada. Vajadusel kutsutakse eraldi vestlusele ka vanemad.

2.-8. klassi toimub vastuvõtt neis klassides vabade kohtade olemasolul, esitatud dokumentide ja vastuvõtuvestluse järel tehtud otsuse alusel.

Õpilased osalevad ka proovipäevadel, õppides ja tegutsedes koos võimalike tulevaste klassikaaslastega ning tutvudes õpetajatega.

Täiendav info:
Merle Paat
merle.paat@waldorf.ee

Waldorfpedagoogikast

Mille tõid oma õpinguaastatest välja 2021. aasta küsitlusele vastanud vilistlased?