Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

[wpdreams_ajaxsearchlite]

Top
a
  /  Gümnaasium   /  Kutsume tulevasi gümnasiste meie kooliga tutvuma

Kutsume tulevasi gümnasiste meie kooliga tutvuma

Tallinna Vaba Waldorfkooli gümnaasiumit tutvustav õhtu. Gümnaasiuminoored mängivad malet.

Neljapäeval, 15.02.2024 kl 18-20 tutvustame tulevastele gümnasistidele Tallinna Vaba Waldorfkooli (Tuulemaa 12).

Räägime gümnaasiumi õppekorraldusest, õpitavatest ainetest ja õpetajatest ning sisseastumisharjutustest.

Näha saab gümnaasiumiõpilaste kunstitundides loodud teoseid ja detsembris kaitstud “Maailma parima küla” projekti makette.

Külalisi tervitab kooli kammerkoor.

2021. aasta alguses toimunud vilistlaste küsitluse vastajad: 3 IT üliõpilast, 2 meditsiinitudengit, 4 muusikutee valinud inimest, 2 EKA vilistlast ja 2 praegust üliõpilast, 1 fotograaf ja 1 tulevane fotograaf, 2 ajateenijat, 1 Aasia kultuuri ja 1 filmikunstitudeng jt tõid oma õpinguajast välja

  • enesekindlust ja sotsiaalseid oskusi arendava draamaõpetuse;
  • loova ja kriitilist mõtlemist arendava õpikeskkonna;
  • iseseisvust ja koostööd õpetavad praktikad;
  • teistega arvestada;
  • kogukonnatunde ja individuaalse lähenemise;
  • tugeva kunsti- ja muusikasuuna; toredad kuupeod;
  • teadmise, et oma tegude ja tegematajätmise eest vastutab igaüks ise.

Milline on meie kool praguste õpilaste pilguga vaadates, saavad põhikooli lõpetajad teada õhtu noorteprogrammis, mida juhivad 11. klassi õpilased.
Kavas on ringkäik koolimajas, praktikate, draamaepohhide lavastuste, kooli ja klasside sündmuste fotode vaatamine ja vestlusring.

Lastevanematega vestlevad õpetajad ja praeguste õpilaste vanemad.

Täiendav info: kristina.sanin@waldorf.ee

Waldorfpedagoogikast