Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top
a

Kunstiteraapia

  /  Kunstiteraapia

Mis on kunstiteraapia?

Kunstiteraapia on psühhoteraapia vorm, kus inimesel on lihtsaid kunstivorme kasutades võimalik uurida oma sisemaailma mittesõnalisel moel. Kunstilist tegevust kasutatakse teraapilistel eesmärkidel kunstiterapeudi juuresolekul. Kasutusel on erinevad meetodid nagu joonistamine, maalimine, kollaaž, voltimine, voolimine jne.

Mis on kunstiteraapia eesmärgid?

Kunstilisel tegevusel võib olla erinevaid eesmärke: aitab avada lapse loovust või toetab iseseisvust, arendada sotsiaalseid oskusi või keskendumisoskust, mõista paremini lapse muret või probleemi, toetada teda raskel elusituatsioonil, maandada pingeid, pakkuda lapsele eduelamust ja rõõmu.

Kuidas kunstiteraapia välja näeb?

Kunstiteraapia on nö kolmiksuhe: klient, kunstiterapeut ja kunstitöö. Kunstiteraapiat võib läbi viia igas vanuses nii individuaalselt kui ka grupitööna. Kasutatakse erinevaid tehnikaid ja materjale. Kunstitarbed annavad võimaluse ennast kunstiliselt väljendada ning kunstiterapeut on lapse kõrval, et teda sellel teekonnal saata ja toetada, luues turvalise ja sõbraliku õhkkonna. Oluline on kindlasti ka mainida, et lapse kunstioskus ei ole oluline. Peale kunstitöö valmimist on võimalus tööd koos lapsega vaadelda ja vastavalt lapse vanusele toimunu üle arutada.

Miks kunstiteraapia?

Lastele pakub kunstiga tegelemine kindlasti suurt loomisrõõmu ja eduelamust. Terapeut ei anna tehtud tööle omapoolset hinnangut – kõik tehtu on just niiviisi sobiv. Seega on kunstiteraapia hea võimalus pingevabaks loometööks olles samas ka arendav ja toetav. Läbi kunstitöö on võimalik last mõista, aru saada tema soovidest ja vajadustest ning jõuda lahenduseni.

Kairit Orgusaar
Tallinna Vaba Waldorfkooli kooliõde ja kunstiterapeut.
Olen lõpetanud kunstiterapeudi magistriõpingud Tallinna Ülikoolis 2019. aastal ja töötan ka rehabilitatsiooniteenuste pakkujana hariduslike erivajadustega lastega.