Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top
a

Tööpakkumised

  /    /  Tööpakkumised

Tallinna Vaba Waldorfkool on praegu Tallinna linna ainuke üldharidust pakkuv waldorfkool, kus on ligi 250 õppijat (nii õpilased kui ka õpetajad). Pedagoogilise töö aluseks on meie koolis antroposoofiline inimeseõpetus, mille järgi austria-saksa teadlane Rudolf Steiner töötas välja waldorfpedagoogilised põhimõtted.

Kui sa tunned, et sooviksid olla osa üksteist austavatest, tarkadest kolleegidest, kes koos panustavad laste arengusse, siis võta meiega ühendus.