Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top
a

Toitlustamine

  /    /  Toitlustamine

Toit ei ole mitte ainult energia allikas. Toidust sõltub väga otseselt saadava energia kvalitatiivne laad. Nii intensiivpõllumajanduses kui ka toiduainetetööstuses produtseeritakse väga palju toiduaineid, mis sisaldavad eriti lapse jaoks kahjulikke ning mürgiseid koostisosi. Seepärast on puhas, mahe ja tervislik toit waldorfkooli enesestmõistetav osa. Oluline on õpetajatel tegeleda samuti sellega, mida lapsed vahetundide tarbeks ise kaasa toovad. Koostöö lastevanematega peaks ka kodused toitumistavad kooliga kooskõlla viima. Tervete toitumisharjumuste ja -vaistude kujunemine on tänapäeva hariduse oluline osa.

Samas tuleb kindlasti hoiduda lapsi millegi sööma sundimisest (ka meelituste või premeerimissüsteemiga), sest see kahjustab nende toitumisvaistude arengut. Sama kahjulikult mõjub sellele arengule toitude tarbimine, mis sisaldavad kunstlikke maitse- ja värvaineid, maitseelamust tugevdavaid aineid. Nende eest tuleb lapsi kindlasti kaitsta ja õpetada neid taolisi toitaineid ära tundma.

Söögivahetundide ajad

  • 11.45-12.10 4.-6. klass (I saal)
  • 11.45-12.10 7.-9. klass (II saal)
  • 12.30-13.00 10.-12. klass (II saal)
  • 12.55 – 13.20 – 1.-3. klass (I saal)

Koolilõuna valmib meie kooli oma köögis. Esmaspäeviti on kogu kooliperele täisväärtuslik vegantoit, ülejäänud päevadel on tavamenüü, valikus on ka lihata toit.

Maksumus koolilõuna eest on 2022/2023. õppeaastal lapsevanemale on 2 eurot (topeltports 3 eurot).

Lisaks on võimalik süüa kella 8.30 – 8.55 hommikuputru. Hommikupudru maksumus on 50 senti.

Õhtuoode maksab 1 euro ja 50 senti.


Kui õpilane mingil põhjusel puudub, tuleb sellest teavitada e-posti aadressil kook@waldorf.ee
Teatada tuleb puuduvate päevade arv või kui see ei ole näiteks haiguse tõttu teada, siis anda lapse naasmisest teada üks päev enne, et teaksime vajaliku hulga toitu tellida. Toidurahast mahaarvamine algab neljandal päeval pärast teatamist.

Koolitoidu kohta saab anda otse tagasisidet meie kooli majandus- ja toitlustusjuhile Renee Roometile (kook@waldorf.ee).

MENÜÜ