Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top
a

Olev Ojap

  /  Olev Ojap

Olev Ojap

tööõpetus, matemaatika, füüsika, keemia

Internkolleegiumi liige. Lastevanemate kooli juhataja.

Tuulemaa 12, Tallinn 10312

5564 8658