Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top
a
  /  Kunst   /  Hingega kogetud maailm

Hingega kogetud maailm

 

Plakatil: Anne-Liise Ehrberg. Värvikompositsioon. Kuivpastell

Liivi Luhtaru-Paabo

“Täna maailme kollast!” hüüatab rõõmsameelne õpetaja 1. klassi kunstitundi astudes. 

Mõeldud tehtud! Sellel tunnil maalitaksegi üheskoos märg-märjale akvarelltehnikas kollase värvi elamust. See tähendab, et kõik lapsed ja ka õpetaja maalivad oma maalipaberi suure pintsliga üleni kollaseks. Õpetaja hoiab üleval elavat ja elurõõmsat meeleolu, mida kollane endas  olemuslikult kannab. Kui tööd on valmis ja kuivanud, pannakse kõikidest valminud töödest üles näitus ning vaadeldakse üheskoos – kus sai kollane kõige säravam, kus kõige liikuvam, kus kõige tumedam, vaatlemise võimalusi on palju. 

Sarnaselt maalitakse läbi kõik põhivärvid, et oleks võimalik kogeda värvide hingelist toimet. Missugune meeleolu valitseb klassis sellele tunnil, mil maalitakse sinist või punast? Edasi liigutakse kahe ja kolme värvi kooskõlade juurde, sest nagu inimestel, on ka värvidel pea alati mõni sõber külas ja kuidas nad siis omavahel suhtlevad ja üksteist mõjutavad, seda on põnev maalida ning kogeda. Nõnda on algklasside maalitundides psühholoogia algkursus täiesti teaduvstamata kujul läbi käidud. Hiljem saab selle kogemuse üles noppida, eale sobilikul viisil avada ja edasi arendada. 

Algklassides on igapäevaselt kasutusel ka mesilasvahakriidid, millega lapsed maalivad terviklikke pilte õpetaja jutustatud muinasjuttudest, valmidest, muistenditest. Õpitakse looma omavahel kohtuvaid värvi ja struktuuri pindasid, cartoon-stiili ei kasutata. Kunstilist kujundamist õpitakse oma suuri valgeid epohhivihikuid kujundades.  Keskastmes on kunstiõpetus sageli seotud põhitunni teemadega. See tähendab, et illustreeritakse sobiva joonistusega näiteks oma koduloo, loomaõpetuse või ajaloo vihikut. Teemade ring on lai, seega on vaja vahakriidiga maalida või pehmete värviliiatsitega joonistada taimi, loomi, maastikke, kreeka või rooma mustereid, jumalaid jne. Oluline temaatika tuleb ka loodusest ja erinevatest aastaaegades, samuti pühadest, mida aastaringis tähistame. 

Põhikooli III aste algab perspektiiviõpetusega. Varasemalt on kasutatud värviperspektiivi, kuid nüüd on arengus jõutud nii kaugele, et töödesse saab lisanduda  sügavuse mõõde, mille kasutamist kunstitundides õpitakse. Teemad on endiselt seotud nii üldise ealise areguga kui ka konkreetsete aineteemadega. 8. klassis näiteks joonistatakse hariliku pliiatsiga väga detailselt luustikku ja koljut. Geograafia teemadega paralleelselt maalitakse näiteks erinevaid maastikuvaateid. 9. klassis on väike sissevaade ka kunstiajaloo teemadesse ning praktiliste tööde teemad on sellega seotud. 

Gümnaasiumi osas jätkub kunstiajaloo kursus ja sellega seonduvad praktilised kunstitööd, samuti tuvutakse kunsti suurmeistrite teostega ja õpitakse neid vaadeldes nii tehnikat, kompositsiooni kui ka põnevaid värvilahendusi. Gümnaasiumis on erinevaid kunstivaldkonda puudutavaid projekte näiteks “Maailma parima küla” projekt, kus lisaks praktilistele lahendustele, eelarve koostamisele ja sotsiaalse kontseptsiooni välja kujundamisele, tuleb küla ka reaalselt maketina valmis ehitada.  

Gümnaasiumi noor otsib vastust küsimustele – kes mina olen? missuguses maailmas ma elan? mis on minu võimalus selles maailmas? Kunstiprojektidega töötamine, näiteks erinevate portreede joonistamine, ka iseenda portreteerimine, annab võimalusi avastamiseks ja nende küsimustega töötamiseks. Kunstiga tegelemine, võimaldab noortel inimestel ümbritsevat maailma kogeda ja kujutada ainuomasel viisil –  nõnda nagu mitte keegi teine seda teha ei saa. Maailm meie ümber on üks, kuid igaüks kogeb seda oma hinges erilisel moel. Kunstiga tegelemine on selles protsessis üks võimsamaid tööriistu. 

Ars longa, vita brevis est. 

TVW õpilastööde näitus “Hingega kogetud maailm” on Tallinna Õpetajate Maja galeriis (Raekoja plats 14) avatud aprillikuu tööpäevadel kl 9-16.

Kunst põhikooli ainekavas