Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top
a
  /  Üla-aste   /  Gümnaasiumit tutvustav õhtu

Gümnaasiumit tutvustav õhtu

Hetk abiturientide etenduse “Küllap vist Faust!” loomisest. Foto: 12. klass

Tallinna Vaba Waldorfkooli (TVW) gümnaasiumit tutvustav õhtu toimub 17. veebruaril kl 18.00.

Tutvustame gümnaasiumi õppekorraldust, õpitavaid aineid ja õpetajaid.
Räägime sisseastumisharjutustest.
Gümnaasiumisse soovijatega kohtuvad 11. klassi õpilased, tulevaste gümnasistide vanematega vestlevad õpetajad.

Väikese muusikalise tervitusega astub üles TVW segakool õpetaja Ka Bo Chani juhatusel.

Mõned eelmisel aastal esitatud küsimused ja vastused …

– Kas TVW on humanitaar- või reaalalade poole kaldu?

TVW on inimlikkuse ja individuaalsuse poole kaldu.
Meile meeldib mõelda, et oleme tasakaalus: andekatele ja töökatele noortele leiame enesearendamiseks lisavõimalusi ning õppima minnakse nii reaal-, kunsti- kui ka humanitaaralasid.

– Millised on suhted Eesti teiste waldorfkoolide ja waldorforganisatsioonidega?

TVW on aktiivne Eesti Waldorfühenduse liige. Waldorfkoolid käivad näiteks üksteise draamaepohhi lavastusi vaatamas ja külalisetendusi andmas, õpetajatele toimuvad ühiskoolitused. Ülaastme õpetajad osalevad igal aastal ka rahvusvahelistel waldorfpedagoogika seminaridel.

– Millist keelt saab teise võõrkeelena õppida?
Vene või saksa keelt. Kui õpilane on võõrkeeltes tugev ja soovib õppida mõlemat keelt, leiame ka selleks võimaluse.

Kas TVW-sse astumisel on viisipidamine määrava tähtsusega?

Ei ole – muusika- ega draamakatsed me sisseastujatele ei tee. Ka muusikatunnis on eneseväljendamiseks alternatiivseid võimalusi, näiteks plokkflöödi mängimine. Aitame noortel arendada oskusi, mis lubavad neil oma loomupärast andekust väljendada.

Kas sisseastumisel on tunnistuse keskmise hinde lävend?

Ei ole – me hindame noorte teadmisi ja oskusi, mitte hindeid. Toetame noorte tugevate külgede arendamist ja seda, et nad saaksid hakkama ka kõigi teiste õppeainetega.

– Kas vanemad pääsevad Stuudiumis oma lapse hindeid, puudumisi, koduseid ülesandeid jm jälgima?

Muidugi. Eeldame, et gümnaasiuminoore õppimise toetamine toimub pere ja kooli koostöös.

Millised valikaineid saab õppida?
Sellel õppeaastal: muusikat ja draamat, ettevõtlust, 3D modelleerimist, robootikat, klassikalist joonistamist, köitmist ja keeli.

– Millised on praktikad?
10. kl põllumajandus või metsandus, 11. kl maamõõtmine ja 12. kl sotsiaaltöö.

Kas kodutöid on palju?
Mõistlikus koguses. Põhiline töö tuleb teha tunnis ja kes korralikult keskendub ning kaasa mõtleb, saab asjad selgeks.- Kas koolis on erivajadustega õpilasi?
On. Eriandekad noored leiavad võimetekohaseid väljakutseid TÜ teaduskoolis ja muudes projektides.
Hästi toimib ka kooli tugiõppesüsteem.


Täiendav info: Kristina Šanin
Kooli Facebooki lehel
Instagramis: tallinna_vaba_waldorf

Vt ka Siiri Veensalu “Draamaepohhi ajal avastad kedagi teist mängides iseennast”
Toomas Trapido “Maailma parima küla rajamine arendab terviklikku mõtlemist ja koostööd

Post a Comment