Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top
a

Põhikool

  /  Põhikool

Plakatil Saskia Vainsalu (XI klass) kuivpastell 2024 Tanja Grünvald 18.–22. märtsini toimus meie koolis karjäärinädal. Nädal oli tegevustest ja sündmustest pungil. Kui nooremad mõtlesid oma hobide peale ja said aimu, mis ametid olemas on, siis VI klass sai omal käel proovida legoklotsidest robotite ehitamist ja nende programmeerimist. Kuuldavasti olid lapsed innukad ja rahul. Ülaastme kõik klassid tegid läbi tööle kandideerimise töötoa. Töötoas mõtisklesid nad oma tugevuste üle ja ka selle üle, millist rolli nad unistuste tööna ette kujutavad. Praktiline intervjueerimine andis julgust edaspidisteks kandideerimisteks. Reedel aga andsid OÜ Brandem värbajad nõu CV

18. märtsil algas koolis karjäärinädal, mille initsiaator ja korraldaja, juhatuse liige Tanja Grünvald peab väga oluliseks tutvustada õpilastele erinevaid õnneliku karjääri mudeleid: “Karjäärinädala raames võiksid igas vanuses õpilased näha ja kuulda erinevate võimaluste paletti, saamaks julgust teha erinevaid valikuid ja ka pöördeid oma elus; mõista, et suurim rõõm võibki olla üha uuesti ja uuesti midagi uut teha ja õppida või hoopis keskenduda ühele valdkonnale ja saada selles väga-väga heaks.” 1.-4. klassis räägitakse õpilaste pereliikmete töö sisust ja väärtusest ning kogetakse rollimängudes erinevate ametitega seonduvaid olukordi. 5.-8. klassis uuritakse töömaailma mitmekesisust, analüüsitakse, milliseid isikuomadusi, võimeid, oskuseid ja erialast ettevalmistust erinevad ametid nõuavad.

Õpilased tegid arvutis rahvusvaheliselt koostatud 2-tunnilist testi, millega hinnati, kuidas õpilane kasutab koolis õpitud teadmisi eluliste ülesannete lahendamisel. Kas ta on valmis analüüsima, kriitiliselt hindama ja loovalt rakendama olemasolevaid teadmisi.Faktiteadmisi PISA testiga ei kontrollita. Test koosnes matemaatika, loodusteaduste ja funktsionaalse lugemise ülesannete plokkidest.  Selgus, et 2022. aastal meie koolis õppinud 15-aastaste noorte funktsionaalne kirjaoskuse ja loodusteaduslike oskuste tase oli märgatavalt kõrgemad nii Eesti kui ka Harjumaa eakaaslaste omast. TVW õpilaste matemaatilise kirjaoskuse testide tulemused olid samuti Eesti keskmisest paremad.  Lisaks testi lahendamisele vastasid õpilased küsimustikule enda kohta. Õpilastelt küsiti, kuidas nad on rahulolu oma

Ootame 8.02.2024 kõiki waldorfpedagoogikast ja meie koolist huvitatud koolieelikute ja I-VI klassi õpilaste peresid Tallinna Vaba Waldorfkooli (Tuulemaa 12) põhikooli tutvustavale päevale! Kavas: 18.00-18.05 muusikaline tervitus, õhtu tutvustamine18.05-18.35 tulevastele I klassi õpilastele näidistund I klassis – õp Kaili Nurk,vanematele lastele töötuba “Füüsika ja muusika” – õp Olev Ojap ja Ka Bo Chan,lapsevanemad saavad vestelda kooli õpetajate ja TVW lapsevanematega.18.40-19.20 ringkäik I-VIII klassis, vihikute ja tööde näitused19.25-20.00 vestlusring ja vanemate küsimustele vastamine, samas ruumis lastele maalimispesad, lauamängunurgad jm. Laupäevasel põhikooli tutvustaval kohtumisel osalenud peredel oli palju asjalikke küsimusi alates sellest, millised on riikliku õppekava

Kolmapäeval, 21. veebruaril  kl 18.00-19.30 toimub lapsevanematele ja õpetajatele dr Anne Silbaumi loeng  "Lapse areng - eelpuberteedist puberteedini".  Tallinna Vabas Waldorfkoolis on külas Tartu Waldorfgümnaasiumi inimeseõpetuse õpetaja ja kooliarst dr. Anne Silbaum.  Koolipäeva ajal vestleb dr Silbaum vestleb 6. ja 7. klassi õpilastega - nii kogu klassiga kui ka poiste ja tüdrukutega eraldi - ealistest muutustest. Õhtusele loengule "Lapse areng - eelpuberteedist puberteedini" ootame eelkõige 5.-7. klassi õpilaste vanemaid, aga ka õpetajaid ja kõiki teisi huvilisi. Dr  Anne Silbaum õppis Tartu Ülikoolis lastearstiks ning on hiljem täiendanud end Saksamaal antroposoofilise meditsiini vallas. Tema vaade

Ootame 3.02 ja 8.02.2024 kõiki waldorfpedagoogikast ja meie koolist huvitatud peresid Tallinna Vaba Waldorfkooli (Tuulemaa 12) põhikooli tutvustavale päevale! Laupäeval, 3. veebruaril Kavas:11.00-11.05 muusikaline tervitus, päeva tutvustamine11.05-11.35 tulevastele I klassi õpilastele ja nende vanematele näidistund I klassis - õp Piret Indlo, vanematele lastele töötuba “Füüsika ja muusika” – õp Olev Ojap ja Ka Bo Chan,

Tallinna Vaba Waldorfkool on Tallinna ainuke üldharidust pakkuv waldorfkool, kus on ligi 250 õppijat (nii õpilased kui ka õpetajad). Meie eesmärk on võimaldada lastel ja noortel areneda iseseisvateks, sotsiaalselt vastutustundlikeks täiskasvanuteks, kes on rahumeelsed, põhimõttekindlad, väärikad ja loodust hoidvad inimesed. Me lähtume põhimõttest, et iga õppeaine peab aitama kaasa nii inimese üldisele kui ka ainepõhiste oskuste arengule. Kui sa tunned, et meie kooli põhimõtted kõnetavad sind ja sa soovid olla osa meie toetavast kolleegiumist, kelle jaoks õpetamine on nii teadus, käsitöö kui ka kunst, siis tule meie kooli õpetajaks. Tallinna Vaba Waldorfkool ootab oma

TVW VIII klassi draamaepohhi lõputöö - Moliere´i "Scapini kelmused" - etendused toimuvad kolmapäeval, 20. detsembril kl 18 ning neljapäeval, 21. detsembril kl 11 ja kl 18 Tallinna Vaba Waldorfkooli aulas (Tuulemaa 12). Lavastaja: draamaõpetaja Siiri Veensalu Osades: VIII klassi õpilased Sissepääs: vaba annetus Õhtustele etendustel on avatud teatrikohvik. Moliere´i näidend “Scapini kelmused” on waldorfkooli VIII klasside lavastuste üks klassikalisi valikuid. Commedia dell' artest tugevalt mõjutatud teatritükis tulevad lavale selle stiili tüüpilised tegelased: kaks vastandlikku armastajapaari, koomilised vanamehed ning kavalad ja toimekad teenrid. Näidend pakub rohkelt selles eas noortele omast ja vajalikku huumorit nii karakteri- kui situatsioonikoomika

Avatud tundidesse ootame eelregistreeritud külalisi. Söögivahetunnil pakume kooli köögis valminud maitsvat einet. Eelregistreerima Teisipäeval, 12. septembril Põhitunnid 9.00-10.40 II klassi vormijoonistamine (õp Irene) V klassi taimeõpetus (õp Olev) VI klassi kivimiõpetus (õp Liivi) VII klassi geomeetria (õp Ingrid) VIII klassi kirjandus (õp Kaili) 11.00-11.45 II ja III klassi vene keel (õp Annely) IV klassi inglise keel (õp Eleonora) 12.10-12.55 III ja IV klassi mudilaskoor (õp Ka Bo) 12.55-13.20 söögivahetund 13.20-14.05 V klassi inglise keel (õp Eleonora) II ja III klassi kehaline kasvatus (õp Mariken) Kolmapäeval, 13. septembril Põhitunnid 9.00-10.40 II klassi vormijoonistamine (õp Irene) V klassi taimeõpetus (õp Olev) VIII klassi kirjandus (õp Kaili) 11.00-11.45 III klassi käsitöö (õp Piret O) V klassi muusikaõpetus (õp Ka Bo) 12.10-12.55 IV

Meie kooli iga õpetaja südameaasi on, et sinu laps kasvaks targaks, avatud, harmooniliseks, eneseteadlikuks ja hoolivaks inimeseks. Teekond selleni toimub kogedes, tunnetades, katsetades, pingutades ja lahendusi otsides, õues askeldades, looduse imesid avastades ning päris mänge mängides.  Neljapäeval, 7. septembril kl 18 toimub koolimajas (Tuulemaa 12) infotund koolist huvitatud lasteialaste ja 1.-6. klassi õpilaste peredele . 11.-22. septembril saavad eelregistreerunud huvilised külastada mitmeid põhikooli avatud tunde. Samuti on õpilastel võimalik tulla kooli "proovipäevale".Avatud tundide "tunniplaani" paneme välja välja 5. septembril. Tallinna Vabast Waldorfkoolist ning tutvumisnädalate sündmustele registreerimine