Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

[wpdreams_ajaxsearchlite]

Top
a

Gümnaasium

  /  Gümnaasium

Plakatil Saskia Vainsalu (XI klass) kuivpastell 2024 Tanja Grünvald 18.–22. märtsini toimus meie koolis karjäärinädal. Nädal oli tegevustest ja sündmustest pungil. Kui nooremad mõtlesid oma hobide peale ja said aimu, mis ametid olemas on, siis VI klass sai omal käel proovida legoklotsidest robotite ehitamist ja nende programmeerimist. Kuuldavasti olid lapsed innukad ja rahul. Ülaastme kõik klassid tegid läbi tööle kandideerimise töötoa. Töötoas mõtisklesid nad oma tugevuste üle ja ka selle üle, millist rolli nad unistuste tööna ette kujutavad. Praktiline intervjueerimine andis julgust edaspidisteks kandideerimisteks. Reedel aga andsid OÜ Brandem värbajad nõu CV

18. märtsil algas koolis karjäärinädal, mille initsiaator ja korraldaja, juhatuse liige Tanja Grünvald peab väga oluliseks tutvustada õpilastele erinevaid õnneliku karjääri mudeleid: “Karjäärinädala raames võiksid igas vanuses õpilased näha ja kuulda erinevate võimaluste paletti, saamaks julgust teha erinevaid valikuid ja ka pöördeid oma elus; mõista, et suurim rõõm võibki olla üha uuesti ja uuesti midagi uut teha ja õppida või hoopis keskenduda ühele valdkonnale ja saada selles väga-väga heaks.” 1.-4. klassis räägitakse õpilaste pereliikmete töö sisust ja väärtusest ning kogetakse rollimängudes erinevate ametitega seonduvaid olukordi. 5.-8. klassis uuritakse töömaailma mitmekesisust, analüüsitakse, milliseid isikuomadusi, võimeid, oskuseid ja erialast ettevalmistust erinevad ametid nõuavad.

Kooli astumise soovi korral tuleb esmalt täita eelregistreerimisankeet. Eelregistreerimisankeedi täidavad ka praegu TVW põhikooli lõpuklassis õppivate noorte pered. Eelregistreerimine Gümnaasiumi tutvumisharjutused  toimuvad neljapäeval, 14. märtsil waldorfkoolide õpilastele; reedel, 15. märtsil teiste koolide õpilastele. Kandidaatidel tuleb valmis olla eesti keeles näitama oma analüüsi-, mõtlemis- ja arutlemisoskust; inglise keeles suuliselt ning kirjalikult ennast iseloomustama; lahendama loogilist mõtlemist ja põhikoolis omandatud matemaatika alaseid teadmisi nõudvaid ülesandeid; ennast kunstiliste vahenditega iseloomustama-väljendama. Registreerunud kandidaatidele saadetakse täpsem info e-posti teel. Tutvumisharjutuste tulemuste põhjal antakse II vooru pääsenud noortele teada, millal toimub nendega vestlus ja millised dokumendid tuleb eelnevalt esitada. Vajadusel kutsutakse eraldi vestlusele ka vanemad. 2.-8. klassi toimub

Neljapäeval, 15.02.2024 kl 18-20 tutvustame tulevastele gümnasistidele Tallinna Vaba Waldorfkooli (Tuulemaa 12). Räägime gümnaasiumi õppekorraldusest, õpitavatest ainetest ja õpetajatest ning sisseastumisharjutustest. Näha saab gümnaasiumiõpilaste kunstitundides loodud teoseid ja detsembris kaitstud "Maailma parima küla" projekti makette. Külalisi tervitab kooli kammerkoor. 2021. aasta alguses toimunud vilistlaste küsitluse vastajad: 3 IT üliõpilast, 2 meditsiinitudengit, 4 muusikutee valinud inimest, 2 EKA vilistlast ja 2 praegust üliõpilast, 1 fotograaf ja 1 tulevane fotograaf, 2 ajateenijat, 1 Aasia kultuuri ja 1 filmikunstitudeng jt tõid oma õpinguajast välja enesekindlust ja sotsiaalseid oskusi arendava draamaõpetuse; loova ja kriitilist mõtlemist arendava õpikeskkonna; iseseisvust ja koostööd õpetavad

Meeleolukas ajarännak algab TVW aulas (Tuulemaa 12) kl 19. Eva Bianca Lents: "Valisin aastatööks kontserdi- ja muusikaliteema, kuna olen käinud Muusikalikoolis alates aastast 2019. Tahtsin teha midagi, mis mind tõeliselt huvitaks ja pakkuda Noortestuudiole rohkem esinemisvõimalusi. Esinemine ja laulmine on midagi, mida teen, olenemata sellest, kui hea ma selles olen, kuna see lihtsalt meeldib mulle nii väga. Nii sündis idee koostöös teise grupiliikme Maren Tiidrusega kontsert korraldada." Noorte artistide seas astub publiku ette ka TVW abiturient Helerin Vaik. Kontserdil "Muusikalid läbi aja" kõlab viimase 70 aasta muusikali- ja filmimuusika Kavas: Lauldes Vihmas ("Singin' In

Tallinna Vaba Waldorfkool on Tallinna ainuke üldharidust pakkuv waldorfkool, kus on ligi 250 õppijat (nii õpilased kui ka õpetajad). Meie eesmärk on võimaldada lastel ja noortel areneda iseseisvateks, sotsiaalselt vastutustundlikeks täiskasvanuteks, kes on rahumeelsed, põhimõttekindlad, väärikad ja loodust hoidvad inimesed. Me lähtume põhimõttest, et iga õppeaine peab aitama kaasa nii inimese üldisele kui ka ainepõhiste oskuste arengule. Kui sa tunned, et meie kooli põhimõtted kõnetavad sind ja sa soovid olla osa meie toetavast kolleegiumist, kelle jaoks õpetamine on nii teadus, käsitöö kui ka kunst, siis tule meie kooli õpetajaks. Tallinna Vaba Waldorfkool ootab oma

Toomas Trapido Esmaspäeval, 18. detsembril kl 10.45-12.30 esitlevad 11. klassi õpilased kooli aulas (Tuulemaa 12) maailma parimaid külasid. Integreeritud õppe rühmatööde projektide avalikule kaitsmisele on oodatud kõik huvilised. Kuidas saab maailma parimaid külasid olla mitu? Aga sellepärast, et sel aastal 11. klassi poolt loodud seitse küla ongi iga grupi enda jaoks maailma parim! See on olnud algusest peale nende ülesandeks – luua kaaslastega väike ühiskonnamudel, mis neid kõige rohkem praeguses hetkes inspireerib. Maailma parima küla kahekuine epohh sisaldab endast palju esmapilgul vastandlikku – loovust, konkreetsust, käelisi oskuste arendamist, majanduslikku mõtlemist, üheskoos unistamist ja

Tallinna Rahvaülikooli Vanalinna maja saalis (Vene tn 6, III korrus) Kus lõpeb autor ja kust algab tegelane, mis on kuri ja mis on hea?Mis lahutab reaalsust fantaasiast ja mis on inimhinge saatus? Goethe “Fausti” põhjal sündinud lavastuses on kõike, mida noored tutvustavas videolõigus lubavad: põnevaid tõlgendusi, head huumorit, kaasaegseid liikumisvorme ja palju muud huvitavat. Eelpool nimetatule lisaks tõid mitmed esimesi etendusi näinud koolikaaslased välja tugeva ansamblimängu ja säravad karakterid. Õpilasi juhendas draamaõpetaja Siiri Veensalu. Palume teatrisõpradel endale koht broneerida siin Suurema grupi puhul teada anda Siiri Veensalule (tel 522 5088). Sissepääs 10 eurot. Tasuda saab sularahas või