Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top

Arvake ära, mida näete pildil! Õige vastus on: ühte meie kooli kahest uuest ekstraktorist. Ekstraktori “kõhus” paistavad Wahva hoovi ravimtaimed, millest valmistatakse eeterlikku õli seepide, kreemide, huulevõide jm tegemiseks.  Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti keskkonnakoolituste projekti raames saab meie kooli loodusteaduste klassi laboratoorium juurde mitmeid toredaid töövahendeid, mis laiendavad oluliselt praktilisest ülesannetes aktiivselt osalemise võimalusi.  Õpetaja Anton Leppiku valitud klaasist korpusega ekstraktorites toimub kogu ravimtaimedest eeterliku õli ekstraktimise protsess õpilaste silme all.  Piparmündist, õunmündist, lavendlist, saialillest jt kooli õppeaia taimedest saadud õlist tehakse esimesed seebid juba järgmisel nädalal. Laboritarkusi jagab õpetaja Anton mitmel koolituspäeval ka Tallinna

Avatud tundidesse ootame eelregistreeritud külalisi. Söögivahetunnil pakume kooli köögis valminud maitsvat einet. Eelregistreerima Teisipäeval, 12. septembril Põhitunnid 9.00-10.40 II klassi vormijoonistamine (õp Irene) V klassi taimeõpetus (õp Olev) VI klassi kivimiõpetus (õp Liivi) VII klassi geomeetria (õp Ingrid) VIII klassi kirjandus (õp Kaili) 11.00-11.45 II ja III klassi vene keel (õp Annely) IV klassi inglise keel (õp Eleonora) 12.10-12.55 III ja IV klassi mudilaskoor (õp Ka Bo) 12.55-13.20 söögivahetund 13.20-14.05 V klassi inglise keel (õp Eleonora) II ja III klassi kehaline kasvatus (õp Mariken) Kolmapäeval, 13. septembril Põhitunnid 9.00-10.40 II klassi vormijoonistamine (õp Irene) V klassi taimeõpetus (õp Olev) VIII klassi kirjandus (õp Kaili) 11.00-11.45 III klassi käsitöö (õp Piret O) V klassi muusikaõpetus (õp Ka Bo) 12.10-12.55 IV

Meie kooli iga õpetaja südameaasi on, et sinu laps kasvaks targaks, avatud, harmooniliseks, eneseteadlikuks ja hoolivaks inimeseks. Teekond selleni toimub kogedes, tunnetades, katsetades, pingutades ja lahendusi otsides, õues askeldades, looduse imesid avastades ning päris mänge mängides.  Neljapäeval, 7. septembril kl 18 toimub koolimajas (Tuulemaa 12) infotund koolist huvitatud lasteialaste ja 1.-6. klassi õpilaste peredele . 11.-22. septembril saavad eelregistreerunud huvilised külastada mitmeid põhikooli avatud tunde. Samuti on õpilastel võimalik tulla kooli "proovipäevale".Avatud tundide "tunniplaani" paneme välja välja 5. septembril. Tallinna Vabast Waldorfkoolist ning tutvumisnädalate sündmustele registreerimine

Reedel, 1. septembril kl ootame tarkusepäeva aktusele I-VIII klassi peresid kl 10.00 ja IX-XII klassi peresid kl 12.00. Aktusele järgnevad klassijuhatajatunnid õpilastele ja infokoosolek vanematele. Pärast seda tähistame TVW 23. kooliaasta algust klassides või kooli hoovis pisikeste peo- või piknikulaudade ümber, mille tarvis palume kõigil midagi suupärast kaasa võtta. Epohhi- ja tunniplaani ning täpsema info saavad pered klassiõpetajatelt või -juhatajatelt. Põnevat, töökat ja koostöist kooliaastat meile kõigile!

Lepinguid sõlmida ja kooli heaks tehtava töö tunde teha saab kl 9-17.30. Täname kõiki juba lepingu sõlminud peresid ja palume teistel lepingu allkirjastada hiljemalt 18.08.2023. Blanketi leiate 3.07.2023 saadetud e-kirja manusest. Allkirjastatud lepingu ja lepingu lisa palume saata selts@waldorf.ee Lepingut ja lepingu lisa saab sõlmida ka paberdokumendina kooli kantseleis. Tuletame meelde, et peredel, kes saadavad hommikul meie kooli või meie kooli ja waldorflasteaeda rohkem kui ühe lapse, on õigus esitada taotlus õppemaksusoodustusele. Taotluse palume saata hiljemalt 15.08.2023 aadressil selts@waldorf.ee. Kooli heaks tehtavate tööde osas palume pöörduda õpetaja klassiõpetaja, klassijuhataja või õpetaja Merle Paadi

H. M. Rajamets Tallinna Vaba Waldorfkooli 11. klassi õpilane kogeb igapäevaselt huvitavat nähtust: muusika ja kindlate kõrgustega helid avalduvad talle erksate värvidena. Traditsiooniliselt teevad gümnaasiumiõpilased üheteistkümnenda klassi jooksul uurimustöö, kuid Waldorfõpe lubab ka loomingulisemat lähenemist. Seetõttu uuris õpilane sünesteesia kohta ja valis lisaks mõned muusikapalad mida maalide kujul väljendada. Mõned inimesed tunnetavad muusikat või helisid kuuldes erinevaid värve. See toimub automaatselt ja järjepidevalt. Näiteks võib klaasi kõlin olla oranž ja politseiauto signaal helesinine. Tegemist on teaduse poolt uuritud, kuid üpris vähe mõistetud neuroloogilise nähtusega, mis kannab sünesteesia nime. Arvatakse, et sünesteesia liike

Waldorfkooli õppekava kohaselt vaadeldakse 11-12aastast last tema arengus kui väikest vanaaja kreeklast - ta on liikuv, elurõõmus, harmooniline. Vana-Kreeka on V klassi läbiv teema, mida käsitletakse integreeritult ajaloo, eesti keele, muusika- ja kunstiõpetuse ning liikumistundides. Waldorfkoolide olümpiamängud, kogu maailma waldorkoolide õppekavasse kuuluv kahepäevane kogemuslaager, aitab kinnistada Vana-Kreeka ajaloo kohta õpitut, panna ennast proovile vanadel olümpiaaladel, ületada iseenast, õppida koostööd ja leida uusi sõpru. Seekordne, juba XX spordi- ja kultuuripidu toimus 9 kooli, 10 klassi ja 120 atleedi osalusel Kernu staadionil, võõrustajaks Keila Waldorfkool Läte. Olümpiamängude korraldustiim oli peakorraldaja Urmas Kelleri ja

Õpetaja Siiri Veensalu: 8 klassil on selleks aastaks draamaga sotid selged - etendused on tehtud ja draamafestivalilgi endid näitamas käidud.  Jagan teiega siinkohal mõnda mõtet draamaõppest koolis. Kui matemaatikas peaks kõik õpilased selgeks saama samade ülesannete lahendamise, siis kunstiainetes võivad õpitud oskused ja tarkused õpilaseti ka veidi erineda. Esiteks sellepärast, et iga õpilane on oma arengu, huvide, oskuste ja annetega individuaalses kohas. Teiseks sellepärast,  et iga roll on eriline ja nõuab ka erinevat pingutust. Võiks ka öelda, et hundi, punamütsikese ja vanaema rollid nõuavad noorelt kooliteatri näitlejalt erinevat sorti pingutamist. Nõnda on

Teatame rõõmuga, et järgmise õppeaasta 1. klassi klassiõpetaja on särasilmne  ja kindlakäeline Piret Indlo.   Õpetaja Piret endast: „Olen uudishimulik inimene. 16 aastat tagasi hakkas minu tähelepanu köitma antroposoofia ja waldorfpedagoogika. Lugesin hoolega raamatuid ja kuulasin loenguid ning Elu esitaski mulle pakkumise – 2010. aastal tulin Ilmapuu waldorflasteaeda lasteaiaõpetajaks.   Kuus aastat tagasi tekkis mul küsimus, kuidas waldorfpedagoogikat koolis rakendatakse ja ma otsustasin ise sellele küsimusele vastata. 2018 aastal tulin Tallinna Vaba Waldorfkooli 1. klassi klassiõpetajaks. Kevadel lõpetan 5. klassi ja sügisest olen uuesti 1. klassi klassiõpetaja. Mulle meeldib väga ujuda, rattaga sõita ja metsas