Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top
a

märts 2024

  /    /  märts

18. märtsil algas koolis karjäärinädal, mille initsiaator ja korraldaja, juhatuse liige Tanja Grünvald peab väga oluliseks tutvustada õpilastele erinevaid õnneliku karjääri mudeleid: “Karjäärinädala raames võiksid igas vanuses õpilased näha ja kuulda erinevate võimaluste paletti, saamaks julgust teha erinevaid valikuid ja ka pöördeid oma elus; mõista, et suurim rõõm võibki olla üha uuesti ja uuesti midagi uut teha ja õppida või hoopis keskenduda ühele valdkonnale ja saada selles väga-väga heaks.” 1.-4. klassis räägitakse õpilaste pereliikmete töö sisust ja väärtusest ning kogetakse rollimängudes erinevate ametitega seonduvaid olukordi. 5.-8. klassis uuritakse töömaailma mitmekesisust, analüüsitakse, milliseid isikuomadusi, võimeid, oskuseid ja erialast ettevalmistust erinevad ametid nõuavad.

Õpilased tegid arvutis rahvusvaheliselt koostatud 2-tunnilist testi, millega hinnati, kuidas õpilane kasutab koolis õpitud teadmisi eluliste ülesannete lahendamisel. Kas ta on valmis analüüsima, kriitiliselt hindama ja loovalt rakendama olemasolevaid teadmisi.Faktiteadmisi PISA testiga ei kontrollita. Test koosnes matemaatika, loodusteaduste ja funktsionaalse lugemise ülesannete plokkidest.  Selgus, et 2022. aastal meie koolis õppinud 15-aastaste noorte funktsionaalne kirjaoskuse ja loodusteaduslike oskuste tase oli märgatavalt kõrgemad nii Eesti kui ka Harjumaa eakaaslaste omast. TVW õpilaste matemaatilise kirjaoskuse testide tulemused olid samuti Eesti keskmisest paremad.  Lisaks testi lahendamisele vastasid õpilased küsimustikule enda kohta. Õpilastelt küsiti, kuidas nad on rahulolu oma