Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top
a

jaanuar 2024

  /    /  jaanuar

Neljapäeval, 15.02.2024 kl 18-20 tutvustame tulevastele gümnasistidele Tallinna Vaba Waldorfkooli (Tuulemaa 12). Räägime gümnaasiumi õppekorraldusest, õpitavatest ainetest ja õpetajatest ning sisseastumisharjutustest. Näha saab gümnaasiumiõpilaste kunstitundides loodud teoseid ja detsembris kaitstud "Maailma parima küla" projekti makette. Külalisi tervitab kooli kammerkoor. 2021. aasta alguses toimunud vilistlaste küsitluse vastajad: 3 IT üliõpilast, 2 meditsiinitudengit, 4 muusikutee valinud inimest, 2 EKA vilistlast ja 2 praegust üliõpilast, 1 fotograaf ja 1 tulevane fotograaf, 2 ajateenijat, 1 Aasia kultuuri ja 1 filmikunstitudeng jt tõid oma õpinguajast välja enesekindlust ja sotsiaalseid oskusi arendava draamaõpetuse; loova ja kriitilist mõtlemist arendava õpikeskkonna; iseseisvust ja koostööd õpetavad

Meeleolukas ajarännak algab TVW aulas (Tuulemaa 12) kl 19. Eva Bianca Lents: "Valisin aastatööks kontserdi- ja muusikaliteema, kuna olen käinud Muusikalikoolis alates aastast 2019. Tahtsin teha midagi, mis mind tõeliselt huvitaks ja pakkuda Noortestuudiole rohkem esinemisvõimalusi. Esinemine ja laulmine on midagi, mida teen, olenemata sellest, kui hea ma selles olen, kuna see lihtsalt meeldib mulle nii väga. Nii sündis idee koostöös teise grupiliikme Maren Tiidrusega kontsert korraldada." Noorte artistide seas astub publiku ette ka TVW abiturient Helerin Vaik. Kontserdil "Muusikalid läbi aja" kõlab viimase 70 aasta muusikali- ja filmimuusika Kavas: Lauldes Vihmas ("Singin' In

Ootame 3.02 ja 8.02.2024 kõiki waldorfpedagoogikast ja meie koolist huvitatud peresid Tallinna Vaba Waldorfkooli (Tuulemaa 12) põhikooli tutvustavale päevale! Laupäeval, 3. veebruaril Kavas:11.00-11.05 muusikaline tervitus, päeva tutvustamine11.05-11.35 tulevastele I klassi õpilastele ja nende vanematele näidistund I klassis - õp Piret Indlo, vanematele lastele töötuba “Füüsika ja muusika” – õp Olev Ojap ja Ka Bo Chan,

Tallinna Vaba Waldorfkool on Tallinna ainuke üldharidust pakkuv waldorfkool, kus on ligi 250 õppijat (nii õpilased kui ka õpetajad). Meie eesmärk on võimaldada lastel ja noortel areneda iseseisvateks, sotsiaalselt vastutustundlikeks täiskasvanuteks, kes on rahumeelsed, põhimõttekindlad, väärikad ja loodust hoidvad inimesed. Me lähtume põhimõttest, et iga õppeaine peab aitama kaasa nii inimese üldisele kui ka ainepõhiste oskuste arengule. Kui sa tunned, et meie kooli põhimõtted kõnetavad sind ja sa soovid olla osa meie toetavast kolleegiumist, kelle jaoks õpetamine on nii teadus, käsitöö kui ka kunst, siis tule meie kooli õpetajaks. Tallinna Vaba Waldorfkool ootab oma