Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

Top

Eelkool

Põhikool

Gümnaasium

Täiendav teave: Merle Paat tel 601 6504

Tallinna Vaba Waldorfkool

22. augustil 2001. aastal anti meie koolile tegevusluba ja alustas seitsme õpilasega 1. klass.
Sel aastal tuleb igal hommikul kooli ligi 200 õpilast.

Uudised

Koolielu

Oleme siia koondanud kogu olulise info õppimise kohta waldorfkoolis - alates õppekavast ning lõpetades materjalidega, mis tutvustavad waldorfpedagoogikat.

Meie kool

Kuulume Eesti waldorkfoolide perekonda – kokku on Eestis 11 waldorfkooli. Pakume üldharidust 1.-12. klassini.

Miks valida waldorfkool?

Meie kooli õppekava toetub waldorfpedagoogikale, mis arvestab lapse ealiste iseärasustega ning toetab noore inimese mitmekülgset arengut.

Õppimine waldorfkoolis

Lähtume inimese terviklikkusest.

Võtame arvesse inimese arengut.

Toetame õpetuse ja kasvatuse ühtsust.

Peame silmas konkreetset noort, klassi, olukorda.

Oleme nii rahvusvahelise kui ka Eesti waldorfkogukonna aktiivne liige.

Meie kooli õppekava järgib waldorfpedagoogika põhimõtteid, kuid on kooskõlas ka Eesti riikliku õppekavaga.

On tähtis, et iga õpilane saaks tema haridusteel vajalikult toetatud. Meie koolis on nii eripedagoogid, sotsiaalpedagoog kui ka eurütmia terapeut.

Meie klassid on üldjuhul kuni 20 õpilasega. Vahel ka väiksemad. Klassi suuruse ja koosseisu üle otsustab õpetajate kolleegium klassiõpetaja ettepanekul.

Tervislik toit on osa arengut toetavast keskkonnast. Proovime arvestada erisoove niipalju kui see on võimalik ning pakkuda iga päev tervislikku toitu.

Waldorfkoolis on igal õppeaastal palju sündmusi, mida üheskoos tähistada. Siit leiad kogu õppeaasta kohta kõik tähtsad kuupäevad.

Vaimuvara

Ole kursis waldorfpedagoogikat puudutavate materjalidega - nii oleme kõik ühisel lainel ja teame, mida üksteiselt oodata.

Rütm

Tervislikuks õppetööks vajame, et vahelduks liikumine ja rahu, kuulamine ja isetegemine, kooris-rääkimine ja iseseisev töö, täielik erksus ja unelev piltidesse süüvimine.

Tasakaal

Heas koolis saab keha harmooniliselt liikuda, hing häid toetavaid emotsioone ning pea piisavalt vaimseid väljakutseid.

Iseloomine

Luues värvist, tekstiilist, lõngast, savist, puidust, liikumises, muusikas ja sõnaga kunstiteost, kogeb laps loomisjulgust ja kannatlikkuse proovilepanekut.

Praktiline õpe

Meie koolielus vahelduvad koolis olevad tunnid õuesõppe, matkade, viljakasvatuse ja viljast jahu ning leiva küpsetamise, „antiikolümpiamängudel“ osalemise, draamaetenduste, põllumajandus-, metsandus-, maamõõtmis- ja sotsiaalpraktikatega.

Rõõm

Kõiki meie tegevusi saadab rõõm, olgu see avastamisest, tegutsemisest, harjutamisest või lihtsalt olemisest.

Kuupeod

Iga kuupidu, kus esinevad kõik klassid  õpitud laulude, luuletuste, pillilugude või väikeste näidenditega, muudab meid julgemaks ning osavamaks.

Hoolivus

Elav sõna, muusikaheli ja täiskasvanu vahetu kontakt lapsega on üks olulisemaid sotsiaalse ja üldinimliku kasvatuse vahendeid.

Rituaalid