Tuulemaa 12, Tallinn

601 6504

[wpdreams_ajaxsearchlite]

Top
TVE eelkool

Eelkool

TVW põhikool

Põhikool

TVW gümnaasium

Gümnaasium

Täiendav teave: Merle Paat tel 601 6504

Tallinna Vaba Waldorfkool

Tallinna Vaba Waldorfkool on kaheteist klassiga eragümnaasium.
Kooli õppekava toetub waldorfpedagoogikale, mis arvestab lapse ealiste iseärasustega ning toetab noore inimese mitmekülgset arengut.

Koolist huvitatud perede lastel on võimalik tulla “proovipäevadele” õppima ja koolielust osa saama.

Täpsem info:   merle.paat@waldorf.ee
tel 601 6504 (tööpäeviti kl 9-15)

I-VI klassi proovipäevadele ja tundide vaatlemisele registreerimine

NB! IX klassi kandideerimise I voor on lõppenud ja õpetajate kolleegium on oma otsused teinud. Peredeni jõuavad need aprilli esimestel päevadel

Uudised

Koolielu

Oleme siia koondanud kogu olulise info õppimise kohta waldorfkoolis - alates õppekavast ning lõpetades materjalidega, mis tutvustavad waldorfpedagoogikat.

TVW meie kool. Noored

Meie kool

Kuulume Eesti waldorkfoolide perekonda – kokku on Eestis 11 waldorfkooli. Pakume üldharidust 1.-12. klassini.

TVW. Miks valida waldorfkool

Miks valida waldorfkool?

Meie kooli õppekava toetub waldorfpedagoogikale, mis arvestab lapse ealiste iseärasustega ning toetab noore inimese mitmekülgset arengut.

Õppimine waldorfkoolis

Lähtume inimese terviklikkusest.

Võtame arvesse inimese arengut.

Toetame õpetuse ja kasvatuse ühtsust.

Peame silmas konkreetset noort, klassi, olukorda.

Oleme nii rahvusvahelise kui ka Eesti waldorfkogukonna aktiivne liige.

Meie kooli õppekava järgib waldorfpedagoogika põhimõtteid, kuid on kooskõlas ka Eesti riikliku õppekavaga.

On tähtis, et iga õpilane saaks tema haridusteel vajalikult toetatud. Meie koolis on nii eripedagoogid, sotsiaalpedagoog kui ka eurütmia terapeut.

Meie klassid on üldjuhul kuni 20 õpilasega. Vahel ka väiksemad. Klassi suuruse ja koosseisu üle otsustab õpetajate kolleegium klassiõpetaja ettepanekul.

Tervislik toit on osa arengut toetavast keskkonnast. Proovime arvestada erisoove niipalju kui see on võimalik ning pakkuda iga päev tervislikku toitu.

Waldorfkoolis on igal õppeaastal palju sündmusi, mida üheskoos tähistada. Siit leiad kogu õppeaasta kohta kõik tähtsad kuupäevad.

Ole kursis waldorfpedagoogikat puudutavate materjalidega - nii oleme kõik ühisel lainel ja teame, mida üksteiselt oodata.